headphones newspaper video-player
Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson.

Myndigheterna måste bli bättre på offentliga affärer

De föreslagna avgifterna i samband med överprövning som presenteras i den så kallade Förenklingsutredningen drabbar enbart de minsta företagen.

Regeringens utredning har föreslagit att avgifter införs för att överpröva upphandlingar och att förlorande part riskerar att få bära alla kostnader i domstolen.

– Företagarna tycker att detta är fel väg att gå, särskilt som det är de små företagen som drabbas mest, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson.

Bättre dialog minskar överprövningarna

Av 18 500 annonserade upphandlingar så överprövades 1 200 stycken under 2017. Det är många överprövningar och visst kan man arbeta för att minska antalet. Särskilt där det är befogat, som det är i vissa branscher. Men det måste i första hand ske genom att myndigheterna gör bättre offentliga affärer. En viktig del av detta är att ha en fungerande dialog med företagen. Då minskar också överprövningarna.

Väljer man i stället den väg som regeringen har önskat sig, att avgiftsbelägga överprövningarna och att den förlorande parten kan få bära alla kostnaderna så kommer det också minska överprövningarna. Men detta slår hårdast mot de mindre företagen. Effekten blir inte att onödiga överprövningar stoppas, avgiften slår även mot de företag som har goda grunder att få en upphandling prövad. För ett litet företag blir kostnaderna så mycket mer avgörande än för ett stort företag. Blir kostnaderna för höga så låter de bli.

Minska inte öppenheten

Utredningen vill också kraftigt höja direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster till 7,1 miljoner kronor. Det är en mycket stor förändring som innebär att de tjänsterna inte längre kommer annonseras.

– När upphandlingarna inte längre annonseras försvinner möjligheten för alla företag att vara med och konkurrera om upphandlingarna. Vi vill hellre att detta görs mer transparent. Öppenheten är viktig för både konkurrensen och för att motverka korruption, säger Patrik Nilsson.

Förslagen läggs fram i den så kallade Förenklingsutredningen, eller ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt” (SOU 2018:44).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD