headphones newspaper video-player

Skydda ditt företag mot IT-brottslighet

Fakturabedrägerierna minskar kraftigt samtidigt som bedrägeribrotten totalt sett ökar.

Att vara företagare innebär ett risktagande över att kontrollera sin egen och – i de fall företagaren har anställda – andras försörjning. Med detta ansvar är det uppenbart att utsattheten för kostsam och resurskrävande brottslighet kan vara förödande, särskilt för de mindre företagen.

– En av tre företagare har blivit utsatt för brott och i vår undersökning från 2016 såg vi att bluffakturor låg i toppen bland de former av brott som företagare i Sverige blivit utsatta för, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert inom brott- och trygghetsfrågor.

Färre anmälda fakturabedrägerier

Enligt Polismyndighetens Nationella bedrägericenter (NBC) minskade dock anmälda fakturabedrägerier under fjolåret och för de hittills uppmätta månaderna under 2018 har anmälningarna minskat kraftigt. Lägst antal anmälningar har polisregionerna Mitt och Bergslagen, samtidigt som Stockholm och Syd står för flest antal anmälningar.

– Det är glädjande att bluffakturorna nu verkar ha en stadig nedgång i statistiken. Denna form av brott har varit ett stort problem för landets företagare. Sannolikt är det så att företagare har blivit mer vaksamma mot bluffakturor tack vare den stora uppmärksamhet som bland annat Företagarna riktat mot just denna form av bedrägeri. Dessvärre ser vi i NBC:s statistik att bedrägeribrotten i sin helhet ökar, vilket pekar på att brottslingarna ändrat sina tillvägagångsätt att försöka lura till sig pengar eller information, säger Philip Thunborg.

Bestrid och polisanmäl bluffaktura

Även om bluffakturor verkar minska i sin omfattning är det fortsatt viktigt att företagare är uppmärksamma. Se till att personal är informerade om riskerna med fakturabedrägerier och hur man upptäcker om något inte stämmer med en inkommen faktura. Skriv inte under några blanketter som du inte helt säkert vet vad det är och om du har vilseletts att skriva på en bluffaktura ska du bestrida den och polisanmäla avsändaren.

Identitetsintrången ökar

Samtidigt som anmälda fakturabedrägerier minskar redovisar NBC en markant ökning i anmälda bedrägerier som bygger någon form av identitetsintrång. Fler än hälften av dessa identitetsintrång består av bedrägerier där köp genomförs med stulna kortuppgifter, vilket kan vara svårt för både företag och privatpersoner att upptäcka och skydda sig mot.

– I Företagarnas undersökningar kan vi se att var femte företag har utsatts för IT-relaterad brottslighet där det i de flesta fallen handlar om dataintrång och virus eller andra skadliga programvaror. Det är med dessa medel som brottslingarna kommer över företagets och dess kunders person- eller kontouppgifter, vilket sedan kan leda till problem. Det är viktigt att företag vet om dessa risker och att de är noga med hur de hanterar och skyddar känslig information, säger Philip Thunborg.

Vi kan även se att 80 procent har vidtagit säkerhetsåtgärder och att det till största del handlar om antivirusprogram, brandväggar och back up-rutiner. Ett dataintrång eller virus innebär inte nödvändigtvis att brottslingen kommer åt känslig information, men det är viktigt att vara medveten om riskerna och hur man kan skydda sig. Detta är en naturlig utveckling när allt mer digitaliseras och förutom ovan nämnda åtgärder så kan det vara värt att se över om man som företagare har ett tillräckligt skydd mot IT-relaterad brottslighet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD