headphones newspaper video-player

Jobbskaparna pressas av kompetensbristen

Svårigheten att finna rätt personer att anställa sätter käppar i hjulet för många företag. Det visar Företagarnas nya rapport Kompetensbristens effekter och jobbskapandets baksida.

I dag har Företagarna släppt den andra delen i vår stora undersökning Jobbskaparna. I den första delen, Stolthet och svordom, riktade vi in oss på företagarnas drivkrafter. Nu har vi fokus på utmaningar som företagare möter i sitt företagande och när de behöver anställa.

Undersökningen visar att åtta av tio företagare som vill rekrytera har svårt att hitta rätt arbetskraft i dag.

– Vi ser tydligt att kostnaderna för företagare att lära upp och utbilda nya medarbetare på plats har ökat rejält till följd av kompetensbristen. När investeringarna ökar i ny personal ställer det än högre krav på rätt attityd och engagemang hos arbetssökande, säger Hanna Cederqvist, expert på kompetensförsörjning hos Företagarna.

När investeringarna ökar i ny personal ställer det än högre krav på rätt attityd och engagemang hos arbetssökande.

Ökat arbetsbelastning

Kompetensbristen får en stor påverkan på företagarens egen arbetsbelastning. Hela 79 procent av de företagare som har anställda i dag uppger att mängden arbetade timmar för dem själva har ökat, vilket blir extra tydligt i de mindre företagen.

Oro för lönekostnader

För företagare som vill rekrytera finns en rad tveksamheter, bland annat finns en oro att inte kunna täcka de ökade kostnaderna. Detta är inte förvånande när vi ser att hela 46 procent av företagarna en eller flera gånger avstått från lön för att kunna betala ut anställdas lön.

– Det får i många fall en direkt privatekonomisk påverkan för företagaren när företagets ekonomi inte går ihop. Det ger ytterligare en dimension i det risktagande som många företagare upplever, säger Hanna Cederqvist.

Läs rapporten

Jobbskaparna del 2: Kompetensbristens effekter & jobbskapandets baksida. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD