För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Jobbskaparna del 2: Kompetensbristens effekter & jobbskapandets baksida

Rekryteringsbehovet är stort hos företagen – precis som svårigheterna att hitta rätt arbetskraft. Det är en av slutsatserna i del 2 av Företagarnas rapportserie Jobbskaparna.
Sverige är ett land fullt av jobbskapande företagare och modiga entreprenörer – det finns 500 000 företagare i vårt land.

Företagare skapar jobb inom sina egna företag, men bidrar också till ökad efterfrågan hos t.ex. leverantörer och därmed jobbskapande även utanför sin egen verksamhet. Utöver jobbskapandet leder företagares engagemang och verksamheter till positiva effekter för samhället, inte minst på lokal nivå.

Jobben som skapas i de mindre företagen genererar inkomster till de anställda, men även till allmänheten då företagare och anställda i dessa företag betalar skatt – vilken står för den största andelen av de kommunala inkomstskatteintäkterna i 217 av Sveriges 290 kommuner.

Jobbskaparna

I denna rapportserie i två delar får du lära känna jobbskaparna bättre – individerna bakom titeln företagare. Vi har sammanställt resultatet från en omfattande undersökning med fokus på just dessa människor.

I den första delen Del 1: Jobbskaparna – Stolthet och svordom presenterades vilka drivkrafter som finns i företagandet, vad företagare finner mest givande och betungande med att driva företag samt hur de går tillväga när de behöver anställa.

I denna del tittar vi närmare på vilka utmaningar företagare möter i sitt företagande och när de behöver anställa. Hur företagares efterfrågan på arbetskraft ser ut och vilka konkreta konsekvenser de stora svårigheterna att hitta rätt arbetskraft medför.

Med avstamp i fakta och analyser tar vi sikte på att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige, där det är lätt att hitta rätt arbetskraft och upplevs som mindre riskfyllt att anställa. Vi ger vår syn på vägen framåt – vilka reformer som behöver genomföras för att med ett långsiktigt fokus förbättra förutsättningarna för jobbskaparna att fortsätta växa och skapa ännu fler jobb i Sverige.

Sammanfattning av rapporten

  • Jobbskapandet är fortsatt starkt. Rekryteringsbehovet är stort hos företagen – precis som svårigheterna att hitta rätt arbetskraft. Det råder brist på den formella kompetens som efterfrågas, men det är framförallt den informella kompetensen som styr om en företagare vågar investera i en ny medarbetare.  
  • Krångel, kostnader och kompetensbrist. Är alla faktorer som försvårar kompetensförsörjningen i företagen. Kompetensbristen försvårar möjligheterna att hitta rätt arbetskraft – men de höga kostnaderna för att anställa, att det arbetsrättsliga regelverket upplevs som krångligt och att arbetsgivaransvaret är så pass omfattande är betydande faktorer som medför att företagare i lägre utsträckning än de skulle behöva investerar i ny personal och lär upp dessa på plats.
  • Arbetsbelastningen för företagaren ökar, affärerna drabbas och kostnaderna stiger till följd av kompetensbristen. Svårigheterna att få tag på rätt arbetskraft har en rad negativa effekter på företagare och deras verksamheter. Problemlösning sker genom att företagare arbetar mer i stor utsträckning samt ökade investeringar i nya och befintliga medarbetare.
  • Höga kostnader, oro för ekonomi och felrekrytering bidrar till tveksamhet. Företagare med anställda är mindre tveksamma till att anställa än soloföretagare. Dock finns betydande utmaningar som bidrar till tveksamhet även för dessa.
  • Rätt attityd kan vara nyckeln. Fler företagare vågar ta steget att anställa om de upplever att en arbetssökande har rätt egenskaper och har potential att läras upp på arbetsplatsen. Om magkänslan är den rätta ökar sannolikheten att företagare vågar investera i en ny medarbetare.
  • Vanligt att företagare tvingats avstå lön. En stor andel företagare har någon eller flera gånger tvingats avstå lön för att kunna betala ut lön till anställda.
  • Majoriteten företagare har sagt upp medarbetare. Detta är en komplicerad och ofta svår process då företagare och medarbetare ofta arbetar nära varandra och inte sällan har en djupare relation än arbetsgivare-arbetstagare. 
  • Komplicerade och dyra processer för uppsägning av personliga skäl. Bidrar till tveksamhet till att anställa nya personer inom företaget.

Ladda ner rapporten

Jobbskaparna del 2: Kompetensbristens effekter & jobbskapandets baksida (PDF).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.