headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Kravet på personalliggare innebär att företagaren är skyldig att se till att eleverna skriver in och ut sig ur personalliggaren, annars väntar kontrollavgifter. Foto: Shutterstock

Kravet på personalliggare kan slå mot viljan att ta emot PRAO-elever

Trots att PRAO inte är någon anställning där eleven får lön gäller reglerna om personalliggare även för dem. Missar eleverna att registrera sig kan företaget åka på en rejäl kontrollavgift, något som knappast ökar viljan hos företagare att ta emot elever.

Snart blir det obligatoriskt för alla högstadieelever i Sverige med PRAO. Dessa elever ska – om det är verksamma i någon av de berörda branscherna – skriva in och ut sig i personalliggare, annars riskerar företagaren att drabbas av kontrollavgift. Samtidigt får de ju ingen lön från arbetsgivaren. Det är på skoltid.

Många skolor har haft svårt att hitta PRAO-platser till eleverna. PRAO kräver att företagaren lägger ner tid och engagemang för att förklara och visa eleven arbetet. Det är förknippat med en kostnad som många företagare ändå är beredda att ta eftersom det är angeläget att ge ungdomar erfarenhet av yrkeslivet.

Miss kan kosta 25 000

Kravet på personalliggare innebär att företagaren är skyldig att se till att eleverna skriver in och ut sig ur personalliggaren, annars väntar kontrollavgifter.

-  Det ökar knappast viljan hos företagare att ta sig an en skolungdom på PRAO, säger Erik Ageberg. 

Om en anställd missar att skriva in eller ut sig ur personalliggaren är det företagaren, och inte den anställde, som drabbas av kontrollavgifter. Det är därför än viktigare arbetsgivaren känner stor tillit till den anställde. I värsta fall kan det betyda 25 000 kr i avgift.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap