headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Personalliggare motverkar inte skattefusk

Den 1 juli utökas systemet med personalliggare, trots att det inte uppfyller sitt syfte – att motverka skattefusk. Det skriver Företagarnas VD Günther Mårder i dag i SvD tillsammans med Visita och Näringslivets Regelnämnd.

Den 1 juli börjar kraven på personalliggare gälla fler branscher och därmed fler företag och anställda. Dessutom ändras reglerna så att dels företagsledare och ägare till företag, dels alla som är verksamma i en lokal där det bedrivs verksamhet, måste vara inskrivna i personalliggaren.

Systemet med personligare leder till ökat krångel, svåra gränsdragningar och hindrar företagare från att göra det de vill – driva företag, anser Företagarna.

Läs mer i debattartikeln ”Hjälp Sveriges företag – skrota personalliggarna” i Svenska Dagbladet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap