headphones newspaper video-player

Hållbarhet i fokus hos medlemsföretaget Galären

8 maj 2019
Företagarna Luleå besökte medlemsföretaget Galären och träffade VD Gunnar Tåhlin för att få en inblick i deras verksamhet.

Galären är medlem i Företagarna Luleå, varför?
– Galären firade 30 år 2018 och vi har varit medlem nästan hela tiden. Företagarna erbjuder dels mycket bra rådgivning men framför allt möjlighet till att nätverka. I vår tillväxtfas som nu råder är det alltid bra att ha relationer och kontakter.

Galären är i framkant när det gäller att bygga hållbart och ansvarsfullt, på vilket sätt gör ni det?
- När vi gör en förändring gör vi den alltid klimatsmart för att dra mindre energi. När vi bygger bostäder så mäts till exempel vattenförbrukningen och debiteras hyresgästerna, så den som använder lite vatten behöver inte betala för de som använder mycket. På så sätt går förbrukningen ner cirka 30 procent totalt sett.

På vilket sätt är miljöarbetet en investering för framtiden?


– Den tid och de pengar vi satsar på miljöarbete är värdefulla strategiska investeringar för framtiden.

I många år har vi tagit investeringar för att vara först på lokalmarknaden att testa certifieringar som varit nya för fastighetsbranschen i norr. Det har bidragit till energibesparingar, mindre klimatpåverkan och hälsosammare innemiljö för våra hyresgäster. Förhoppningsvis har det också stimulerat branschkollegor att följa efter med egna initiativ. Ju fler som bidrar till en hälsosam miljö, desto bättre.

Gunnar T.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD