headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Företagarna

Företagare tar strid om näringslivsbolaget i Hedemora

Företagarna i Hedemora känner sig överkörda av politikerna och vill stoppa beslutet att föra över näringslivsfrågorna till den kommunala förvaltningen.

Om en dryg vecka fattar kommunfullmäktige i Hedemora beslut om näringslivsfrågorna ska föras över från Hedemora Näringsliv AB till kommunstyrelsens förvaltning. Något som kommunstyrelsen redan sagt ja till.

- Genom beslutet de tog bevisar de att de inte tar vår åsikt på allvar. Jag kan säga att många bland företagarna känner sig trampade på tårna, säger Daniel Erlandsson, ordförande för Företagarna i Hedemora, till Dalarnas Tidningar.

Företagarna Hedemora och Hedemora Handlingskraft vill få politikerna att ändra sig så att frågan utreds grundligare först och att företagarna då tillfrågas. Företagarna är inte emot en förändring och kan tänka sig att färre arbetar med näringslivsfrågorna inom kommunen men framhåller att huvudsaken är att man får till ett bra näringslivsklimat och att samarbete mellan företagarna och politikerna är en förutsättning för detta.

Daniel Erlandsson kommer nu att föra en dialog med de politiska partierna om näringsbolagets framtid.

Läs hela artikeln i  Dalarnas Tidningar här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap