headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Skatteintäkter i Åsele kommun

Välfärdsskaparna i Åsele kommun

26 mar 2019
Idag släpper vi rapporten Välfärdsskaparna där vi undersökt hur viktiga småföretagen är för kommunernas skatteintäkter och välfärden. Småföretagen bidrar med 35 miljoner kronor till Åsele kommun.

Sedan 1990 har det skapats 34 jobb i småföretagen i Åsele. Nästan alla företag vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker,
till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 31 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 35 miljoner kronor.

Åsele per sektor.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap