headphones newspaper video-player

Årsmöte Kristinehamn 2017

19 apr 2017
På årsmötet valdes bland annat Per Hesselius till ny ordförande i Företagarna Kristinehamn efter avgående Jan Karlsson

Företagarna Kristinehamn har hållit årsmöte på Mastmagasinet, där deltagarna bjöds på en läcker måltid efter mötesförhandlingarna.

På årsmötet avtackades Jan Karlsson som varit föreningens ordförande i hela 12 år. Till ny ordförande valdes Per Hesselius som tidigare varit vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Christina Eklund och till ny ledamot valdes Patrik Ekman. I övrigt blev styrelsens sammansättning som tidigare. Se hela styrelseförteckningen här!

Janne fick utöver de sedvanliga blommorna en fin segelbåt som tack för ett långt och troget arbete i Företagarna Kristinehamn.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD