headphones newspaper video-player

Nominera Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Eslöv

Nu är det dags att utse Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Eslöv.
Det är enkelt. Desto tydligare information och utförligare nominering, desto bättre underlag för juryn att arbeta med och därmed större chans för din kandidat att vinna priset som Årets Företagare i Eslöv.

Skicka oss din nominering via formuläret eller Företagarna Box,2, 241 21 Eslöv. För mer info. kontakta Christer Tennhammar 070-314 97 77 eller cete@telia.com

Nedan finner du nomineringskriterierna: 

Företagaren ska äga & driva företag

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Företagaren leda & vara förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Företagaren vara kreativ & innovativ

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Företagaren ha god lönsamhet & tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Företagaren får inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Årets Unga Företagare
Företagaren kan fylla 35 under nomineringsåret. Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Vinnaren bjuds många möjligheter

Som vinnare på nationell nivå kan Företagaren förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemsskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 35 år.

Partners