headphones newspaper video-player

Vilka frågor saknar du i vårt lokala opinionsarbete och tycker att vi ska börja driva?

20 mar 2018
Vi behöver fler politiska framgångar och där är du som medlem i Företagarna viktig. Företagarna region Syd ta nu ett stort tag om de lokala frågorna som påverkar våra medlemmar. Vi bjuder in till en bredare dialog för att utveckla det lokala företagarklimatet i våra föreningar där våra medlemmar verkar. Gör din röst hörd och skicka in din synpunkt.

Vårt mål är att med stöd av dig som medlem skapa ett företagarklimat fritt från regelkrångel och höga avgifter där du som driver företag kan fokusera på det som du är bäst på. På denna sida presenterar vi olika frågor vi lokalt arbetar med i vår region.

Vi kommer aldrig sluta jobba för en politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd. Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare. Skåne & Blekinge behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande, inte motverkar det. Företagare behöver goda och stabila ramvillkor och förutsättningar för företagande i hela landet, oavsett vilka partier som sitter i regeringen. Företagarna står upp för svensk konkurrenskraft, öppenhet och ökad handel med omvärlden.

Lokala frågor vi driver just nu i Syd:
Brott mot företag
Bättre företagarpolitik 
Parkeringsbrist i centrum leder till en nedåtgående handelsutveckling i Sjöbo
Klitterhus utan badbrygga i år också – ingen vill bygga i Ängelholm 

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD