headphones newspaper video-player

Röster från Soloföretagardagen i Stockholms stad

Fredagen den 7 december samlades ett 40-tal soloföretagare för att nätverka och att stärka sitt personliga varumärke. De teman som låg till grund för dagen var marknad och försäljning under ledning av Oliver Lopez. Dagen avslutades med en "After-Work" där deltagarna fick möjlighet att tillsammans diskutera de frågeställningar som tagits upp under dagen.

Under dagen fick vi möjlighet att prata med två medlemmar, Richard Otternäs, som driver företaget Byggkommunikation Sverige AB och Birgitta Björk, som driver företaget Betulda Utveckling. Nedan kan du läsa deras tankar om dagen och deras egna företagande!

Birgitta Björk, Betulda Utveckling

Vad skulle du säga är den största fördelen med att verka som soloföretagare?

Att jag har möjlighet att ta ut svängarna och vara kreativ, att min personlighet kommer fram och det inte finns några begräsningar. Jag kan använda min erfarenhet, min personlighet, mitt nätverkande i samklang och jag slipper anpassa mig.

Vad upplever du är de största utmaningarna som du möter i ditt dagliga arbete?

Den största utmaningen är att hitta kunder som vill köpa mina tjänster och för min personliga del är det säljandet. Det blir ju en mer utmaning att sälja dig själv, dina tjänster, skapa ett värde och hitta kunder. Jämfört med om du varit anställd då kunderna kommer till dig på ett annat sätt.

Vad anser du behöver göras för att underlätta för dig för som soloföretagare

Det administrativa ni gör på Företagarna och arbetet med att påverka politikerna är jättebra. Men som soloföretagare är du väldigt ensam och ensam är inte stark. Jag skulle gärna se att det finnas mer nätverksträffar. Träffar där du kan möta andra företagare, utbytta idéer, bli modigare och kanske göra affärer ihop. Soloföretagardagen som vi är på idag är väldigt bra i just sådana syften.

Tror du att du kommer att anställa folk i framtiden?

Förhoppningsvis! Jag hoppas på att bli en förebild för en ökad integration. Jag hoppas även att mitt företag skulle kunna bidra till att fler får anställningar, för det behövs. Gör det enklare för oss soloföretagare att anställa. På så vis kan vi bidra till en ökad integration.

Richard Otternäs, Byggkommunikation Sverige AB 

Vad är den största fördelen med att vara soloföretagare?

Att jag äger hela processen och får använda mina kunskaper till mig själv. Jag lägger hela tiden grunden till mitt eget varumärke.

Vad är största utmaningen för dig som soloföretagare/företagare?

Att våga tänka annorlunda. Att skapa kontakter med både leverantörer och entreprenörer. Jag levererar en produkt som jag vill att andra entreprenörer ska arbeta med. Jag jobbar med förprojekterat material vilket resulterar i kapade ledtider och minskat antal yrkesgrupper. Vinsten blir att en enda person kan göra fler saker vilket då blir billigare för kunden.

Hur upplever du företagsklimatet i Stockholm?

Problemet jag möter, det är det fackliga. Facket för t ex byggnads är väldigt restriktiva med deras kategorier, i vem som får göra vad. Vi har en massa branschregler som hindrar istället för att hjälpa. Vi behöver hitta enkelhet för att jobba mer gränsöverskridande. Företagarna gör jättemycket. Tack vare senaste Företagarna-eventet Stockholm Open Space har jag ett lead exempelvis.

Tror du att du kommer anställa folk i framtiden?

Jag behöver först formalisera och paketera min kunskap bättre och leverera ett arbetssätt som jag kan sälja in.

Vad fick du ut av dagen?

En viktig frågeställning jag fick med mig; Vad är det egentligen jag säljer? Säljer jag en produkt eller säljer jag ett värde, t ex en säker framtid eller nöjda hyresgäster? Som Oliver sa, jag behöver få fram budskapet som manifesterar ett värde. Att få benchmarka sig mot andra branscher är bra. Jag fick gåshud flera gånger idag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD