podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra med längre lastbilar

Publicerad 5 maj 2022
Regeringen vill tillåta längre lastbilsekipage på svenska vägar. Företagarna välkomnar beskedet.
Foto: Martin of Sweden/Shutterstock.com.

Regeringen vill göra det möjligt att köra längre lastbilar än i dag på svenska vägar. Det meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth på torsdagen. För att regeringen ska kunna göra de förordningsändringar som krävs behövs först ett godkännande från EU-kommissionen. Därför kommer den nu att anmäla förslaget dit. I dagsläget finns inget besked om när förslaget kan bli verklighet.

Regeringens motiv till den föreslagna ändringen som innebär en maxlängd på 34,5 meter i stället för dagens 25,25 meter är dels att stärka industrins konkurrenskraft, dels att minska transporternas klimatpåverkan. Konkurrenskraften handlar om att längre lastbilar innebär en möjlighet att göra vägtransporterna ännu mer effektiva. Klimatpåverkan förklaras med att Trafikverket gjort beräkningar som pekar på att koldioxidutsläppen från tunga fordon skulle kunna minska med 4–6 procent genom att använda längre lastbilar.

Företagarna har länge förespråkat både tyngre och längre lastbilar. För knappt fyra år sedan infördes en ny bärighetsklass på de statliga vägarna – BK 4 – som gör det möjligt att köra fordon med en bruttovikt på 74 ton, mot tidigare högst 64 ton. Längre lastbilar är ytterligare ett steg i rätt riktning.

− Längre lastbilar är bra för både miljö och företag. Det öppnar upp för mer last per transport, vilket i sin tur minskar både kostnader och koldioxidutsläpp. Dessutom minskas vägslitaget genom att tyngden fördelas över en större yta, säger Företagarnas infrastrukturexpert Philip Thunborg.

I Finland infördes 34,5 meters lastbilar redan 2019. En effekt där har varit att många åkerier bytt ut äldre fordon mot nyare och längre.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna