podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Närmare till jobben från gymnasiet

Företagarna välkomnar att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av gymnasieutbildningen.
Publicerad 17 jun 2022

Riksdagen har i veckan röstat ja till regeringens förslag om att väga in arbetsmarknadens behov vid planering och dimensionering av vissa utbildningar i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 juli nästa år och ska tillämpas på utbildningar som påbörjas 2025.

− Det är ett mycket välkommet beslut och en förändring som Företagarna länge velat se för att råda bot på den betydande missmatchning mellan gymnasieskolans utbud och arbetsmarknadens behov som råder i dag, säger Företagarnas utbildningspolitiska expert Anna Libietis.

Företagens behov av arbetskraftAnna_Libietis_rund.jpg

I dag styrs utbudet av gymnasiala utbildningar i stor utsträckning av vilka utbildningar som ungdomarna efterfrågar. Den efterfrågan påverkas av fler faktorer än vilka behov som finns på arbetsmarknaden. Trots att efterfrågan på personer som har gymnasial yrkesutbildning beräknas öka fram till 2035 väntas tillgången på yrkesutbildade minska. Det är för att motverka ett växande underskott på personer med gymnasial yrkesutbildning som det behövs förändringar i hur utbildningarna planeras och dimensioneras.

− Dagens utbildningsutbud möter inte företagens behov. Det leder till att många står utanför arbetsmarknaden samtidigt som svårigheten att hitta lämplig arbetskraft år efter år är företagens största tillväxthinder, säger Anna Libietis.

Förändringarna inom planering och dimensionering innebär att en kommun, region eller enskild huvudman ska ta hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilka gymnasie- eller komvuxutbildningar som ska erbjudas och hur många platser de ska ha.

− Att låta utbudet styras av elevens önskemål tillsammans med behoven på arbetsmarknaden kan ge fler unga en bättre start på sitt vuxenliv och ge företagen möjlighet att hitta personer med rätt kompetens, säger Anna Libietis.

Gör yrkesutbildningarna mer attraktiva 

Kommunerna ska även sluta avtal med minst två andra kommuner för att samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett så kallat primärt samverkansområde. För den som söker till en utbildning ska det vara tydligt vilken inriktning den har och vad den kan leda till. Det ska också gå att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområdet den sökande bor i.

− Yrkesutbildning är den utbildningsform som efterfrågas mest av näringslivet. Yrkesskickliga medarbetare från de gymnasiala yrkesprogrammen är en förutsättning för att företagen ska vara konkurrenskraftiga, säger Anna Libietis.

En utmaning är att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet så att antalet som söker utbildningarna är tillräckligt stort.

− För att det ambitiösa arbetet med att förbättra planering och dimensionering ska få önskad effekt behövs insatser för att fler unga och deras föräldrar ska förstå att yrkesutbildning är ett bra framtidsval, säger Anna Libietis.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna