podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sätt EU:s småföretag i centrum

Publicerad 22 dec 2022
Europaåret för kompetens i EU behöver lyfta småföretagens behov av arbetskraft.

År 2023 är Europaåret för kompetens i EU. European Year of Skills på engelska. Initiativet kommer från Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. I hennes linjetal i Europaparlamentet i september sade hon bland annat att EU behöver ett gynnsamt företagsklimat och arbetskraft med rätt kompetens.

Företagarna har i dagarna lämnat in synpunkter om Europaåret för kompetens till EU enligt Kommissionens samrådsförfarande. 

− Det är mycket glädjande att fokus i förslaget för Europaåret för kompetens ligger på de mindre företagen. Det krävs för att EU ska lyckas stärka konkurrenskraften, säger Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning.

Fånga upp småföretagens kompetensbehov

Företagarna anser att ett konkret mål för Europaåret skulle kunna vara att man tar fram antigen en europeisk modell eller nationella modeller för att kartlägga och fånga upp småföretagens behov när det gäller kompetensförsörjningen. Många mindre företag saknar HR-funktion och jobbar inte strategiskt med frågorna.

− För att göra skillnad krävs ett uppsökande arbete och stöttande insatser för att identifiera vilken kompetens företagen behöver fylla på med på kort och på lång sikt, och vilken kompetens de behöver utveckla bland de redan anställda, säger Anna Jansson Libietis.

Utbilda för arbete

I Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om Europaåret för kompetens är Företagarna kritiska till skrivningen om att investeringar i mer utbildning och fortbildning inte bara ska ske i nära samarbete med företagen, utan även ”mer i samklang med de arbetssökandes egna mål och önskemål”.

− För att kompetensförsörjningen ska fungera bättre krävs att insatserna tar avstamp i företagens faktiska behov. Utbildning måste dimensioneras därefter och fler behöver känna till var jobben finns och vad de innebär så att de också söker sig till utbildningarna, säger Anna Jansson Libietis.

Enligt Företagarna är det viktigt att både arbetssökande och ungdomar förbereds väl för att kunna ta sig an arbetsuppgifter i småföretag och bli anställningsbara. Svenska småföretag har framför allt svårt att hitta yrkesutbildade personer och därtill personer med rätt attityd, som är ansvarstagande och självgående.

Attrahera talanger i den globala kapplöpningen

Behovet av utomeuropeisk arbetskraft lyfts fram i beslutsförslaget om Europaåret. I det sammanhanget betonar Företagarna vikten av att följa utvecklingen kring EU:s uppdaterade blåkortsdirektiv som Rådet och Europaparlamentet fattade beslut om i september 2022.

− Blåkortsdirektivet antogs 2009 för att underlätta för kvalificerad arbetskraft att komma till EU, men förhoppningen om att kunna attrahera talanger i den globala kapplöpningen om högkvalificerade migranter infriades inte, säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert på migration, integration och arbetsmarknadsfrågor.

Problemet med blåkortsdirektivet har varit alltför restriktiva krav och villkor. Dessutom blev systemet komplicerat eftersom medlemsländerna behöll möjligheten att ha kvar egna parallella system för högkvalificerade migranter. Möjligheterna att förbättra attraktionskraften för talanger hänger på de enskilda medlemsstaternas vilja eftersom direktivet ger stort nationellt handlingsutrymme.

− Vikten av att företag ska kunna hitta rätt kompetens även globalt är helt central, säger Catharina Bildt Grape.

Fakta om Europaår

Ett Europaår är en temainriktad informationskampanj som ska stimulera till debatt och dialog i och mellan EU-länderna. Tanken är att uppmärksamma ländernas regeringar på en viss fråga, informera allmänheten och förändra attityder.

Temat för Europaår föreslås formellt av EU-kommissionen och sedan godkänns det av Europaparlamentet och EU-länderna.

Det första Europaåret anordnades 1983, men de anordnas inte varje år. De senaste Europaåren har haft följande teman: ungdomar (2022), järnvägen (2021), kulturarv (2018) samt utvecklingssamarbete (2015).

Källa: Europeiska unionen

Taggar
Fler nyheter från Företagarna