podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tydligt besked från riksdagen – sänk räntan på krisanstånden

Publicerad 28 mar 2020
Företagarna välkomnar riksdagens uppmaning till regeringen om att sänka anståndsräntan.
Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

På måndag öppnar möjligheten att ansöka hos Skatteverket om anstånd med skatteinbetalning enligt de nya, mer tilltagna reglerna. Anstånd kan sökas upp till ett år för arbetsgivaravgift, moms och preliminärskatt för tre redovisningsperioder under perioden januari-september 2020 (för den som momsredovisar kvartalsvis eller årsvis medges dock anstånd med moms för en redovisningsperiod, dvs. ett kvartal respektive ett år).

Hög räntenivå på anstånd

På anståndsbeloppet utgår kostnadsränta – 1,25 procent i nuvarande läge, men det kan ändras under anståndstiden om basräntan förändras – och en anståndsavgift, på 0,3 procent per påbörjad kalendermånad fram till och med förfallomånaden. Detta motsvarar totalt en avdragsgill årsränta på 6,6 procent.

Denna räntenivå har fått stor kritik för att vara för hög. ”Den sammantagna räntan bedöms utgöra en kreditkostnad som inte understiger en normal marknadsränta”, skrev regeringen i propositionen om reglerna. Just detta har bedömts vara problemet: anståndsbeloppet kan inte företaget använda i verksamheten om man inte räknar med ökade intäkter tills anståndet löper ut, och med så hög ränta under en period där ekonomin står stilla och företag i så gott som alla sektorer tvingas till neddragningar är det föga hjälp.

Välkommet besked från Finansutskottet

Därför är det glädjande att Finansutskottet i riksdagen nu uppmanar regeringen att sänka räntan på anståndsbeloppet.

− Företagarna välkomnar att flera av riksdagens partier har lyssnat på den kritik som vi har framfört ända sedan de nya anståndsreglerna lades fram. Om regeringen menar allvar med att hjälpa företag stärka likviditeten i denna akuta kris, kan man inte ta ut räntor som om det vore normalt ekonomiskt läge, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Sänkt anståndsränta genom slopande av anståndsavgiften var också med i Företagarnas lista med tio förslag på krisåtgärder, som presenterades i tisdags.

− Anstånd är bra, men för att rädda småföretag från akuta konkurser krävs mycket mer insatser. Anstånd för fler månader, möjlighet till längre anstånd än ett år och utökad paus av arbetsgivaravgifter och andra skatter behövs nu, säger Patrick Krassén.

Fler nyheter från Företagarna