headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Starkt medhåll för Företagarnas syn på LAS

När SNS lyfte framtidens arbetsrätt stod Företagarnas nya rapport i centrum.
Publicerad 14 okt 2019
Anders Weihe, Teknikföretagen, Lenita Granlund, Kommunal, Lise-Lotte Argulander, Företagarna, Martin Wästfelt, Unionen och Lars Calmfors, professor emeritus vid IIES, Stockholms universitet.

På måndagen höll SNS ett seminarium i Stockholm på temat Reformera arbetsrätten – hur ska det gå till? Frågan är berättigad, eftersom det finns en rörande samsyn om att arbetsrätten behöver förändras, men samtidigt väldigt delade meningar om hur den ska reformeras.

Under seminariet gav Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander företagens bild av när arbetsrätten inte fungerar, utifrån den nya rapporten När arbetsrätt blir fel – företagens syn på LAS.

− Sex av tio företag har inte kollektivavtal. Hur de här företagen upplever LAS är därför av yttersta vikt när det äntligen görs ett nytag på arbetsrätten. Lagstiftningen måste vara tillämpbar för alla företag, så att det finns en grund som är transparent för alla, inte bara för dem som berörs av partimodellen, sade Lise-Lotte Argulander.

Hon betonade problematiken i att många företag som egentligen behöver säga upp en medarbetare på grund av personliga skäl känt sig tvungna att ange arbetsbrist i stället.

− Att man har bytt grund under resans gång visar ju att det är krångligt att säga upp på grund av personliga skäl. Om man sedan går vidare och avstår att anställa, vilket vi ser att flera företag gjort på grund av LAS, då är det en katastrof ur samhällsekonomiskt perspektiv, sade hon.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe höll med om problembeskrivningen.

− Vi tror att det här måste förändras. Mycket av de som Företagarna berättar stämmer ju, problemet är personliga skäl, inte turordningsreglerna. Det är rädslan för personliga skäl som gör att man inte anställer och det har vi vetat länge, sade han.

Lars Calmfors, professor emeritus vid IIES, kommenterade rapporten mot bakgrund av sin expertroll och insikterna från sin nya bok Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Han uppskattade tydligheten från Företagarna.

− Rapporten ger bra input till den förändring av LAS som pågår, annars finns det alltid risk att debatten blir för svepande. Här får vi tydliga besked om hur företagen tolkar LAS i dess nuvarande form. Resultaten är väldigt intressanta och ger ju en stark indikation att personliga skäl är problematiska, sade han.

Att säkra kompetensutveckling i framtiden för både arbetsgivare och anställda är en ödesfråga menar Lars Calmfors.

− En svaghet i den svenska modellen är att vi inte har tillräckligt bra system för att hantera kontinuerlig generell kompetensutveckling, sade han.

Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt instämde i att det behövs ett bättre system.

− Det är angeläget att hitta bättre system för livslångt lärande. Och det behöver ske med en kollektiv finansiering, sade han.

Från Kommunal, som i panelen företräddes av avtalssekreterare Lenita Granlund, finns en önskan om att ta ett helhetsgrepp på frågan om arbetsrätt.

− Man kan hoppas att den pågående utredningen skapar bättre balans i diskussionen, hittills har vi för lite fokus på helheten. Vi vill ju se ett större paket med tyngre fokus på anställningsskydd.

Från Företagarnas sida är det mot den bakgrunden viktigt att inskärpa att fyra av fem nya jobb skapas av små och medelstora företag och av dem är det sex av tio som inte har kollektivavtal.

Vill du se hela seminariet? 

På SNS play kan du titta på seminariet i efterhand: Reformera arbetsrätten - hur ska det gå till?

Taggar

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen