headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Offentlig upphandling – bara krångel eller en god affär?

Den 15 maj hade jag förmånen att få besöka Heby kommun och prata offentlig upphandling! Det var spännande att få möta våra medlemmar och andra representanter från Heby och Sala kommun och föra en dialog om vad man kan göra för att bidra till en god affär – för båda parter.
Publicerad 16 maj 2019
Magnus Johansson, expert på offentlig upphandling och konkurrens

Företagarnas undersökningar visar att 27 procent av småföretagen deltar i offentlig upphandling, det finns därmed en stor potential att göra mer affärer med det offentliga. Vad är det då som hindrar småföretag från att ge sig in på den offentliga marknaden? Offentlig upphandling upplevs ofta som krångligt och många småföretag upplever att de drunknar i byråkrati och långa kravspecifikationer. En lösning på detta problem kan vara att som leverantör i större utsträckning kontakta upphandlare och föra en dialog inför kommande upphandlingar. Upphandlaren har sällan inblick i hur marknaden fungerar och vilka lösningar som kan finnas till förfogande. Det finns tyvärr en myt om att leverantörer och upphandlare inte får utbyta information då detta skulle kunna vara ett brott mot den grundläggande principen om likabehandling. Det finns dock inget som hindrar kontakter framförallt inför en upphandling, något som ofta bidrar till en bättre affär!

En annan viktig fråga som diskuterades rörde hur kontrakt kan delas upp i mindre delar för att underlätta för småföretag att lämna anbud. Många kommuner går samman i olika typer av inköpssamverkan och kan på detta sätt uppnå stordriftsfördelar men även stärka sina resurser kring offentlig upphandling. Speciellt för mindre kommuner kan detta vara ett framgångsrikt koncept. Stora avtal i all ära – men man får inte tappa småföretagsperspektivet. Genom att dela upp kontrakten, det kan ske både produktmässigt och/eller geografiskt, har upphandlare tagit ett stort steg för att inkludera småföretag i den offentliga upphandlingen.

Besöket i Heby var mitt första av förhoppningsvis många besök ute i vårt avlånga land. Jag vill gärna träffa er för att skapa mig en bild av vilka utmaningar som småföretagare ställs inför i offentlig upphandling. Kontakta mig gärna. Vi ses och hörs!

Taggar
RiksHeby Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen