headphones newspaper video-player
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Konkurrenskraftiga regler kan ge fler växande företag

I en nyligen publicerad rapport från svenska riskkapitalföreningen, SVCA, framgår att investeringar i startups skulle kunna vara uppemot dubbelt så stora med bättre regelverk och mer konkurrenskraftiga skatter, något som får medhåll av Företagarnas chefsekonom.

− De svenska storbankernas affärsmodeller är idag inriktade på bolån snarare än företagslån och mindre företag som vill investera för att växa upplever svårigheter med att få finansiering. Upprepade undersökningar av bland annat Företagarna visar att företagen upplever betydande svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt, trots den unika räntemiljön och satsningar på statligt riskkapital i tidiga faser. En förklaring är att bankerna har skiftat sina affärsmodeller allt mer mot bolån snarare än företagslån, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

De flesta företagare måste använda sina personliga besparingar för att starta och expandera sina företag. Enklare regler och ett skattesystem som gör det enklare att investera i onoterade företag kan därför få en stor effekt i termer av tillväxt och nya företag. Det bekräftas av SVCA:s rapport som dessutom visar att:

  • Bruttoförädlingsvärdet hos bolag som erhållit riskkapital-investeringar bedöms vara 2,5 gånger större än medelvärdet för svenska bolag
  • VC-investeringarnas bidrag till svenskt BNP bedöms vara 0,8 %
  • Årlig omsättningstillväxt hos bolag som erhållit riskkapital-investeringar är 23 %
  • Årlig jobbtillväxt hos bolag som erhållit riskkapital-investeringar är 11 %

Personer med relativt höga inkomster, liksom unga utan fasta inkomster och betydande sparandekapital, begränsas ofta idag från möjligheten att investera i, och ta del av värdetillväxten, i mindre och växande företag med nuvarande skatteregler för kapital och sparande. En stor del av det svenska finansiella sparandet sker istället i kollektiva investeringsfonder som är låsta för spararna, exempelvis upp till en särskild ålder. Sammantaget gör detta att stora grupper har svårt att investera direkt i onoterade företag.

− SVCA:s rapport visar tydligt att det finns mycket stora vinster för samhället, om företagens finansiering kan underlättas. Det är något som alla vinner på, konstaterar Daniel Wiberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD