headphones newspaper video-player

Fler får jobb när det blir billigare att anställa

En ny rapport från SNS bekräftar vikten av lägre arbetsgivaravgifter för unga, något som nu blir verklighet och som Företagarna stridit för.

Det är en stor seger för Företagarna att regeringen i vårändringsbudgeten föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Socialdemokraterna har tidigare varit motståndare till en sådan reform. Vi på Företagarna gläds åt förslaget eftersom vi vet att det är viktigt för mindre och växande företag att ha låg total arbetskraftskostnad. Den utgör en stor del av verksamhetens totala kostnader.

Som för att ytterligare understryka betydelsen av reformen har SNS nu presenterat nya rön om effekterna av den mer omfattande sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga som Alliansregeringen genomförde 2007 och 2009. Resultaten tyder på att reformen inte enbart ledde till ökad sysselsättning bland unga, vilket den gjorde – särskilt i områden med hög ungdomsarbetslöshet – utan att den även hade en positiv effekt på ekonomin i sin helhet, eftersom den innebar en injektion av kapital till företagen.

− Det finns en rad argument för varför lägre arbetsgivaravgifter kan öppna upp arbetsmarknaden för personer som annars kan ha svårt att få ett första jobb. Då underlättas både individerna kompetensuppbyggnad och integrationen på arbetsmarknaden. Dessutom frigörs resurser i företagen som alltså kan läggas på mer produktiva aktiviteter och investeringar. Det gynnar hela samhället på sikt, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Utbildning och handledning kostar företaget pengar

Företag som ska anställa gör detta för att de vill expandera eller inte kan möta den efterfråga som finns för dess produkter och tjänster. Att anställa en person som saknar erfarenhet innebär i det sammanhanget att tid måste läggas av redan produktiva medarbetare för att lära och utbilda den nyanställde. Om kostnaden för att anställa en person med lägre produktivitet (exempelvis en ung medarbetare) är lägre kan detta kompensera för de kostnader i tid och pengar som företaget har för att anställa. Avvägningen blir mellan hur mycket resurser som måste läggas på att utbilda och handleda personen, i förhållande till den produktivitet personen bidrar med.

Ett exempel på en bransch som etablerats, vuxit och skapat arbetstillfällen till följd av lägre kostnader är hushållstjänstesektorn, eftersom det blivit billigare att köpa denna typ av tjänster genom rut-avdraget. Det är också en bransch där många som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden kommit in och skapat sig både jobb och karriär.

− Eftersom Sverige står inför en rad utmaningar vad gäller arbetslöshet och integration är det viktigt att verkligen fundera på dessa frågor för att på alla möjliga sätt skapa vägar in i arbetslivet och det svenska samhället, konstaterar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD