headphones newspaper video-player
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna

Företagare med fakta på sin sida

I Företagarnas 290 unika kommunrapporter finns data och statistik som visar på företagandets betydelse för kommunen.

Under flera år har Företagarna kartlagt och undersökt företagandets villkor, förutsättningar och möjligheter i Sverige. Resultaten har satt ofta avtryck på samhällsdebatten, och på Företagarna vill vi att allt underlag ska nå ut till fler. 

Det absolut viktigaste som vi har visat på är att företag med färre än femtio anställda har stått för merparten av Sveriges jobbtillväxt sedan 1990-talet, hela fyra av fem jobb. Samma grupp av företag sysselsätter även flest människor jämfört med andra kategorier av företag och organisationer, sammantaget gör det dem till Sveriges största arbetsgivare. I tre av fyra kommuner står småföretagen med sina medarbetare dessutom för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna.

Med Företagandet i Sverige som består av totalt 290 delrapporter – en för varje kommun – vill vi bidra till att tillgängliggöra all den statistik som ger svar om företagande och företagsamhetens effekter. Delrapporterna innehåller totalt 24 olika parametrar och bygger på underlag från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Företagarnas egna undersökningar.

Varför är detta viktigt kanske man kan fråga sig? Jo därför att det visar svart på vitt den stora betydelse företagandet har för Sverige. För politiker kan det bli en ögonöppnare och startskott för dialog om vad som behöver göras för att förbättra det lokala företagarklimatet. Så min uppmaning är enkel: Läs rapporten för just din kommun och utrusta dig med kunskapen som behövs för att påverka och sätta en positiv riktning för politiken kommande år.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD