headphones newspaper video-player
Helena Fond, näringspolitisk expert på Företagarna.

Prioritera regelförenklingsarbetet i regleringsbreven

En företagare lägger i snitt 10 timmar varje vecka på administration. 10 timmar som hen istället skulle kunna lägga på att driva och utveckla sitt företag. 10 timmar som skulle skapa värden inte bara för företagaren själv utan även för andra, och för samhället i stort. 10 timmar som borde kunna bli betydligt färre om politikerna vill.

Vi har nu äntligen en regering på plats. Dessutom har vi en överenskommelse mellan Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vilken vi på Företagarna i grunden är optimistiska inför. Även de kommunala pusslen är lagda så nu gäller det att kavla upp ärmarna och leverera på alla politiska nivåer.

Det finns 22 punkter i den nationella överenskommelsen som, när de blir genomförda, kan komma att gynna Sveriges företagare. Däremot saknas punkter i överenskommelsen kopplade till minskad regelbörda. Detta trots att i stort sätt alla politiska partier säger sig vilja prioritera regelförenklingsarbetet. Det finns mycket att göra på alla politiska nivåer. Här är några förslag:

Mätbara mål

På nationell nivå efterfrågar Företagarna mätbara målsättningar kopplade till konkreta handlingsplaner för hur regeringen vill förenkla för företagen. Har man inte detta är risken stor att resultatet inte blir mer än en svävande önskan om att minska regelbördan för företagare utan att någon känner ansvar eller drivkraft för att nå dit. Ansvaret för att det blir verklighet landar på ett flertal av våra nya statsråd, såklart med vår nye näringsminister Ibrahim Baylan i spetsen. ”What gets measured gets done”. Det är bara att sätta igång!

Myndigheters regleringsbrev

Regeringens myndigheter står för egna pålagor för landets företag. Somliga myndigheters allmänna råd, riktlinjer eller tolkningar av regelverk står utanför regeringens och riksdagens omedelbara insyn och direkta påverkansområde. I förekommande fall sker ändringar av regelverk med politikens goda minne, men alltför ofta förefaller ändringar ske utan lagstiftares insyn. Ansvariga statsråd bör i myndigheternas regleringsbrev prioritera regelförenklingsarbetet.

Betala för utförd service

På den lokala nivån är frågorna kring tillstånd och avgifter alltid en het potatis. För Företagarna är det viktigt att det är samma förutsättningar för företagare över hela landet. Det är inte rimligt att det till exempel kan vara olika avgiftsnivåer i olika kommuner. Dessutom tycker vi att det vore naturligt att kommunen tar ut en avgift endast efter utförd service och inte som på många ställen idag, som en löpande kostnad.

Låt oss göra arbetet ihop!

Vi hoppas nu på en konstruktiv och givande dialog på både nationell och lokal nivå för att vi under denna mandatperiod ska kunna se till att de administrativa timmarna för företagare minskar och att timmarna istället kan läggas på att driva och utveckla företag som dessutom skapar stora värden för samhället i stort. Vi ser även att många av de förslag till förenklingar vi föreslår skulle kunna genomföras utan större kostnad för vare sig stat eller kommun men till en stor vinning för landets småföretagare, låt oss göra det tillsammans!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD