headphones newspaper video-player
Efter en lång och periodvis infekterad debatt om vinstförbud kan många välfärdsföretagare dra en lättnadens suck.

Dödförklarat vinstförbud lyfter välfärdsdebatten

I och med den nya regeringens tillträdande och uppgörelsen som ligger till grund för den samma är den stundvis mycket infekterade frågan om vinstförbud som gäckat välfärdsföretagare under mandatperioden dödförklarad. Företagarnas samhällspolitiska chef välkomnar detta och menar att debatten äntligen kan riktas mot välfärdens verkliga utmaningar.

”Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden”. Så lyder den skrivelse som effektivt sopar undan det förslag om vinstförbud för välfärdsföretag som Företagarna bekämpat under föregående mandatperiod.

– Äntligen finns möjlighet att lägga krutet där det behövs i debatten och politiken, det är inte en fråga om offentligt mot privat utan om hur båda sektorer kan stärkas i sitt uppdrag att säkerställa en god välfärd, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Stora utmaningar för sektorn

Välfärdssektorn i Sverige har flera stora utmaningar. På sikt behövs åtgärder för utökad kapacitet, förbättrad kvalitet och innovationskraft som långsiktigt stärker sektorn. Men inget av detta uppnås genom det förslag på vinsttak som den tidigare regeringen försökte driva igenom. Tvärt om riskerade det att urholka möjligheterna att långsiktigt stärka kvaliteten i välfärden.

– Välfärdsföretagare gör ett stort och viktigt bidrag genom att erbjuda uppskattad vård och service över hela landet. Sektorn måste utvecklas om vi ska klara utmaningarna, inte avvecklas. Det som behövs är tydliga kvalitetskrav och en långsiktig strategi för hur vi kan säkra sektorns behov av kompetensförsörjning, säger Patrik Nilsson.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD