headphones newspaper video-player

Vem ska du rösta på i EU-valet?

Företagarna har ställt frågor till kandidaterna i valet till Europaparlamentet om hur de vill jobba för att främja företagens villkor. Hittills har fler än hundra kandidater svarat.

I Kandidatkollen sammanställer vi på ett överskådligt sätt svaren från över etthundra kandidater till Europaparlamentsvalet. Att så många svarat är ett kvitto på att det finns ett engagemang bland partierna för företagsfrågor på EU-nivå.

− Det är avgörande att de som kandiderar har god förståelse för småföretagens villkor och betydelse för jobb och tillväxt, säger Pontus Lindström, EU-valsansvarig på Företagarna.

Vad tycker EU-valskandidaterna i företagarfrågor?

Företagarnas Kandidatkollen är ett stöd till våra medlemmar och alla andra väljare som vill skapa sig en bild av vad kandidaterna tycker i företagarfrågor och hur de vill främja företagens villkor i EU.

− EU är otroligt viktigt för Sverige och svenska företag. Samtidigt finns mycket att ta tag i när det kommer till småföretagens villkor på EU-nivå. Det handlar om att värna och utveckla den inre marknaden, minska regelkrånglet för företag och ta tillvara småföretagens intressen i handelspolitiken, säger Pontus Lindström.

Gå till Kandidatkollen

Se kandidaterna som medverkar i Kandidatkollen och läs deras svar. 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD