headphones newspaper video-player
Företagarnas expert Erik Ageberg höll ett anförande inför skatteutskottet om personalliggarsystemet.

Skatteutskottet öppnar upp för ändring av personalliggaren

12 apr 2019
På torsdagen höll Företagarnas expert Erik Ageberg ett anförande om personalliggarsystemet inför skatteutskottet i riksdagen. Skatteutskottet har utvärderat systemet med personalliggare och meddelade under seminariet att de öppnar upp för en ändring av systemet då det är oklart i vilken utsträckning det faktiskt motverkar svartarbete i sin nuvarande form.

Skatteutskottet höll ett öppet seminarium om en utvärdering av personalliggarsystemet som utskottet har gjort. Utvärderingen visade att vissa branscher, som byggbranschen, tycker att systemet är bra, medan det inte fungerar som det är tänkt för många andra branscher där det snarare upplevs som betungande i verksamheten.

Företagaren står för kostnaden

Företagarnas expert Erik Ageberg var inbjuden för att hålla ett anförande om Företagarnas syn på personalliggare. Han tog upp att regelbördan ökar med 1,2 miljarder kronor årligen och att det är företagarna som just nu gör Skatteverkets jobb åt Skatteverket, och att företagarna är de som får stå för kostnaden – en kostnad som enligt utredningen beräknas till cirka 11 000 kronor per företag.

– Och att staten för över både ansvar och arbete på företagen är inte förtroendeskapande, sa Erik Ageberg, under anförandet. 

Resultat av systemet saknas

I tidigare remissvar har Företagarna ställt sig negativa till personalliggare för att det är svårt att veta om det ger någon effekt mot svartarbete. Utvärderingen som presenterades av skatteutskottet innehöll inte någon statistik eller några belägg som visade att systemet faktiskt har motverkat svartarbete i någon form. Skatteverket har i uppgift att komplettera utredningen med det framöver.

– I rapporten framkommer att det finns olika uppfattningar huruvida personalliggare uppnått den önskade effekten. Vi vet fortsatt inte om personalliggarsystemet motverkat skatteundflyende till den grad att det motiverar regelverket. Det är problematiskt, sa Erik Ageberg

Försvårar för individer långt från arbetsmarknaden

Något som Företagarna har framhållit är att personalliggarsystemet riskerar att försvåra för individer som står långt från arbetsmarknaden. Vid en miss att skriva in sig i en personalliggare riskerar nämligen företagaren att få dryga böter. 

– Det kan vara en risk för arbetsgivare att anställa individer som har allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Individer som arbetstränar, praktiserar eller på annat sätt försöker få sitt första jobb.

Viktigt att skilja på misstag och brottslighet

Skatteutskottet framhöll samtidigt att det är viktigt att Skatteverket i sitt arbete med personalliggare tydligt kan skilja på vad som är brottslighet och vad som är mänskliga misstag, och gav uttryck för att Skatteverket inte bör bötfälla företagare när det rör sig om rena misstag, men att detta är något som måste formaliseras i bättre skrivningar för att förhindra godtycklighet vid Skatteverkets besök på arbetsplatserna.

Här kan du se hela webbsändningen från seminariet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD