headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Detta innebär det nya rökförbudet

17 apr 2019
Den 1 juli utvidgas rökförbudet utomhus. Företagarnas chefsjurist Karin Berggren reder ut vad det innebär.

Riksdagen har fattat beslut om en ny tobakslag. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och börjar gälla den 1 juli.

Till följd av den nya lagen utvidgas rökförbud till att omfatta vissa allmänna platser utomhus.

− Lagen omfattar uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till, förklarar Karin Berggren, Företagarnas chefsjurist.

Inte bara tobak som förbjuds

Rökförbudet omfattar inte bara tobaksvaror.

− Det är riktigt. Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak omfattas också av lagändringen den 1 juli, säger Karin Berggren.

Den nya lagen har fått många att undra vem som ansvarar för efterlevnaden av förbudet.

− Det är den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna ansvarar för att bestämmelserna följs. I fråga om entréer är det den som disponerar det rökfria utrymmet innanför entrén som ansvara för att bestämmelserna följs, säger Karin Berggren.

Detta innebär att den som ansvarar för det rökfria utrymmet ska tydligt skylta och informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser om någon bryter mot rökförbudet. Den som bryter mot rökförbudet får avvisas. 

Undantag från rökförbudet

Den nya lagstiftningen medger undantag.

− Exempel på undantag från rökförbudet är särskilt inrättade rökrum. Där får dock inte ske servering och rummen får inte vara belägna så att andra tvingas passera genom rummen, säger Karin Berggren.

Jurister_Företagaren_Karin_Berggren_foto_oskar_omne005_b.jpg

Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap