headphones newspaper video-player

Var femte företagare drabbad av IT-brott

Många företag har drabbats av dataintrång, id-kapning, utpressning via ransomware och annan grov IT-brottslighet. Nu rustar många för att skydda sig.

Det företag som drabbas av brott kan räkna med att det inte bara är kränkande utan även kostsamt. Verksamheten kan behöva stängas ner temporärt, skadad eller stulen utrustning måste ersättas, och medarbetare eller företagaren själv kanske måste bearbeta trauma.

För att öka sin egen och medarbetarnas trygghet investerar många företagare i åtgärder för att förebygga och förhindra kriminalitet som kan drabba deras företag – så många som åtta av tio företagare enligt en ny undersökning som Företagarna tagit fram. Dessa åtgärder är också kostsamma.

– Väktare, kameraövervakning, skyddsglas och larmsystem är långt ifrån gratis. Behovet slår framförallt hårt mot mindre företag med små ekonomiska marginaler, som kanske dessutom verkar i branscher eller områden som är särskilt brottsutsatta, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert inom brott- och trygghetsfrågor.

Kostsamma trygghetsåtgärder

Företagens investeringar i trygghet och säkerhet uppskattats till miljardbelopp varje år. Men det är inte gallerrutor och stängsel som utgör de vanligaste åtgärderna bland företagen, det är istället investeringar för att motverka IT-relaterad brottslighet.

– Det är en naturlig utveckling när allt mer digitaliseras och därmed också blir mer sårbart för angrepp som kan klassas som IT-relaterad brottslighet, säger Philip Thunborg.

Många drabbas av ransomware

I Företagarnas undersökning uppger tjugo procent av samtliga företag att de utsatts för någon form av IT-relaterad brottslighet under de senaste två åren. Av dem är det över hälften som uppger att de drabbats av datorvirus eller annan skadlig programvara.

Många utsätts även för mer allvarliga typer av brott så som dataintrång (33 %), utpressning genom så kallad ransomware (24 %), ID-kapning (14 %) och stöld av lösenord, register eller pengar (13 %).

– För den företagare som drabbas innebär det en allvarlig kränkning och ekonomisk skada om man utsätts för ransomware. Det rör sig om mycket grov kriminalitet om vi ser till brottstyperna, och att så många uppger sig vara drabbade är oroande, säger Philip Thunborg.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD