headphones newspaper video-player
Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Karlstad Universitet, Jörgen Hellman (S), ordförande i skatteutskottet och Per Åsling (C), vice ordförande i skatteutskottet tillsammans med Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Eniga att driva rättssäkerhetsfrågorna på skatteområdet

8 nov 2018
Det var nästan fullt i salen när Företagarna och Rättvis skatteprocess släppte rapporten  Jämnare spelplan: Sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet under ett seminarium hos advokatbyrån Mannheimer Swartling i Stockholm i tisdags.

Rapporten lyfter fram sex rättsosäkra områden inom skattepolitiken som, om det vill sig illa, får stora konsekvenser för den enskilda; ibland leder det till och med till personlig konkurs.

Inbjudna talare och paneldeltagare var bland andra Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Karlstad Universitet, Jörgen Hellman (S), ordförande i skatteutskottet och Per Åsling (C), vice ordförande i skatteutskottet.

Det som lyftes fram som det allra främsta problemet är ersättningsnivåerna i skattemål. Endast ca 13 procent av rättskostnaderna ersätts vid ett vunnet skattemål, medan full ersättning ges i så lite som sex procent av fallen när den enskilde har vunnit mot Skatteverket och staten. De låga ersättningsnivåerna får en avskräckande effekt för den som funderar på att ta sitt ärende till domstol; sannolikt blir rättegångskostnaderna du behöver bekosta högre än den eventuella vinsten.

Ett annat av områdena i rapporten rör kvalitén i förvaltningsdomstolarna:

– Vi har gjort en undersökning bland skatteadvokater och resultaten är minst sagt häpnadsväckande. 61 procent av advokaterna anser att förvaltningsdomstolarna är partiska 84 procent anser att domstolarna inte kan värdera bevis, förklarade Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Anders Hultqvist, som har drivit de här frågorna sedan åttiotalet, påpekade att han la fram en rapport och ett betänkande 1993 om rättsosäkerheten inom beskattningen som stöddes av en enig parlamentarisk kommitté, sånär som på Vänsterpartiet. Han menar även att rättssäkerhet inte kan vinnas genom en reform:

– Rättssäkerhet måste vinnas i stort sett varje dag. Det räcker inte med att planera att ”Då genomför vi den eller den reformen.” Det räcker inte heller med att rättssäkerheten är bra 80 procent av fallen. Ett lands rättssäkerhet visar sig i de svåra, kontroversiella, kanske lite udda fallen. Om kvalitén är god där, då är rättssäkerheten fullgod.

På en direkt fråga till panelen från Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess, om det görs tillräckligt för att stärka rättssäkerheten på skatteområdet, svarade alla tre nej.

– Här måste det ske en helt annan prioritering från politiken. Jag tror att det är brist på både politiskt mod men också politisk insikt. Men vad som ibland kan vara lite komplicerat är att ibland så tycker jag att vi klubbar lagar som jag tycker är tydliga, men likförbannat så hittar myndigheterna och Skatteverket på tolkningar som gör att det inte blir som vi hade tänkt, sa Per Åsling.

I slutet av seminariet sträckte Per Åsling fram handen till Jörgen Hellman med en uppmaning:

– Det här är en fråga som inte får fortsätta dras i långbänk och jag ska se till så att vi gör vad vi kan ifrån Centerpartiet och Alliansen för att fortsätta hålla frågan vid liv. Jag lovar att göra vad jag kan, ställer du upp på det Jörgen? innan de skakade hand på att en gång för alla ta itu med frågorna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD