headphones newspaper video-player
Företagarnas vd Günther Mårder, Joakim Ekblom, CMO på Thoréngruppen och Elisabeth Due, näringslivsansvarig på ICA-handlarnas förbund.

Smart tillväxt utanför storstäderna

Bredband och digitalt kunnande är viktigt för att företagare ska kunna verka i hela landet. Det sade Günther Mårder i Almedalen.

I Almedalen höll region Västerbotten på torsdagen en debatt om förutsättningarna för smart tillväxt utanför storstäderna. Seminariet hade fokus på varumärke och ville gå bortom det som beskrevs som en urbaniseringstrend där media, beslutsfattare och många människor är fokuserade på vad som händer i storstäderna. Samtidigt händer mycket i resten av landet. Men vilka förutsättningar behöver företagare där?

Företagarnas vd Günther Mårder lyfte fram vikten av väl utbyggd infrastruktur i hela landet. Inte bara den fysiska, utan även den digitala.  

– Om en företagare får välja mellan en perfekt väg eller ett perfekt bredband så kommer bredband för de flesta att stå som nummer ett för att kunna bedriva en verksamhet, sade Günther Mårder.

Samtalet handlade mycket om den digitala omvandlingen, men det är mycket mer än infrastruktur.

– Det gäller att omfamna den nya tekniken och ta tillvara på möjligheterna så att man kan fortsätta verka och utveckla orten. Har man inte den kulturen på orten blir det svårt. Blir man pessimistisk blir också resultaten pessimistiska, sade Günther Mårder.

Joakim Ekblom, CMO på Thoréngruppen med huvudkontor i Umeå, lyfte fram vikten av att verka i ett sammanhang som stämmer överens med företagets värderingar. Det är en sak att starta och växa utanför storstäderna, men det krävs mer för att fortsätta verka därifrån när man har nått miljardomsättning.

– Vi vill vara i en kommun, i en stad och i en region som delar vår syn på tillväxt och utveckling och kan leverera på det. I Umeå finns ett rikt utbud av restauranger, kultur och idrott. Det skapar en attraktiv stad för medborgarna och för våra anställda och de som vi vill ska jobba för oss. Vårt hjärta finns i Umeå, sade Joakim Ekblom.

Elisabeth Due, näringslivsansvarig på ICA-handlarnas förbund lyfte fram vikten av att både livsmedelsproduktionen och samhällskontraktet fungerar i hela landet. Myndigheter som polis måste vara närvarande även i glesbygden.

– Som handlare är man ofta den mötesplats som finns på orten, där det finns varor att stjäla där det finns kontanter och allt det här gör att man är väldigt sårbar, sade Elisabeth Due.

Det fanns en samsyn om vikten av att företag och lokalsamhälle samarbetar och tar tillvara på de möjligheter som finns, inte minst i norra delarna av Sverige när geografiska gränser blir mindre viktiga och ersätts av sådana som har med kunskap och digitalisering att göra. Möjligheterna är stora och panelen var enig om vikten av att odla den lokala stoltheten.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD