headphones newspaper video-player
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Äntligen beslut om obligatorisk prao

Företagarna välkomnar att riksdagen beslutat återinföra obligatorisk prao i högstadiet.

Arbetslivet och skolan har glidit ifrån varandra mer och mer sedan den obligatoriska praon avskaffades 1994. Företagarna har varit pådrivande för att göra den obligatorisk igen, ett arbete som nu gett resultat. Under onsdagen beslutade riksdagen att prao ska återinföras som en obligatorisk del i utbildningen för elever i årskurs 8 och 9. Eleverna ska vara ute i arbetslivet i sammanlagt tio dagar, alternativt praktisera på ett yrkesprogram, och förändringen i skollagen börjar gälla nästa år vid halvårsskiftet (1/7 2019).

Viktig arbetslivserfarenhet

– Att vara ute på ett företag och delta i verksamheten är ett otroligt viktigt steg i att lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Det ger inblick i arbetslivet, vilka krav och förväntningar som arbetsgivare ställer. Det ger kontakter och erfarenheter som hjälper eleven att välja väg och veta vad som är viktigt för dem själva när de ska ut i arbetslivet, säger Hanna Cederqvist, sakkunnig i utbildningsfrågor på Företagarna.

Företagarnas rapport Det är attityden, dumbom visar vi att efterfrågan hos företagen på kompetent arbetskraft är enorm. Endast femtio procent av de företag som försökt hitta rätt person under de senaste två åren har lyckats göra det. Det företagen anger som är absolut svårast, men också viktigast att hitta vid en rekrytering, är personer som har rätt attityd, är ansvarstagande och självgående. Här spelar prao en viktig roll – den skapar förutsättningar för kontakt, kunskap och insikt – från både de ungas och arbetsgivarnas perspektiv.

Att öppna sin arbetsplats för en praoelev är ett sätt för företagen att arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning.

Viktigt för framtida rekrytering

– Att öppna sin arbetsplats för en praoelev är ett sätt för företagen att arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning, öka kännedomen om sitt företag och branschen de verkar inom. Detta är viktigt inom alla branscher, men måhända särskilt viktigt inom branscher med extra stor brist på kompetens, säger Hanna Cederqvist.

Att säkerställa att prao anordnas ansvarar skolans huvudmän för. Hur i praktiken praon kommer att utformas är inte bestämt och vi kommer sannolikt att få se en rad varianter runt om i landet.

Företagarna tar fram modell för prao

Företagarna ser att vi genom vårt nätverk av företagare kan bidra till att skapa givande praktikplatser. För att detta ska ske måste förutsättningarna vara de rätta, ingången och målet med praon vara delad från de olika parterna. Därför kommer Företagarna under året arbeta fram en modell för prao. En konstruktiv modell som baserar sig på goda erfarenheter från företag runt om i Sverige. Målet är att ta fram en modell som skapar goda förutsättningar för samverkan mellan företag, kommun, skola och elever.

Det finns utrymme till förbättring som skapar en ny, mer dynamisk och givande prao för både elev och företag.

– Vi anser att det är bra med flexibilitet i praon, bara för att den obligatoriska praon återinförs behöver inte modellen se likadan ut. Det finns utrymme till förbättring som skapar en ny, mer dynamisk och givande prao för både elev och företag. Detta kommer synas i vår modell, säger Hanna Cederqvist.

Utöver prao ser vi att samverkan mellan skola och företag kan ske på många sätt. Allt från att elever får göra studiebesök hos företag, till stärkt entreprenörskap i skolan, till att företagare och branschrepresentanter besöker skolor och berättar om hur det är att driva företag eller jobba inom ett visst yrke. Vi hoppas att återinförandet av prao resulterar i en närmare koppling mellan arbetslivet och skolan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD