headphones newspaper video-player
Foto: Nirvana Gharni

Mer än hälften av Företagarnas medlemmar har tecknat privat sjukvårdsförsäkring

5 jul 2017
Under Almedalsveckan debatteras förslaget om att förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar. Många företagare tecknar sjukvårdsförsäkring eftersom de saknar förtroende för den offentliga vården. Andelen är störst bland kvinnliga företagare.

Företagarnas medlemmar ser inte privata sjukvårdsförsäkringar som en förmån utan som en nödvändig kostnad de gärna skulle slippa att betala. Långa vårdköer har inneburit att många företagare saknar förtroende för att den offentliga vården ska kunna hjälpa dem och deras anställda på det sätt de förväntar sig.

Företagets överlevnad kan helt avgöras av om företagaren eller deras nyckelmedarbetare får vård i tid.

Regeringens påstående att det skulle handla om att köpa sig förbi vårdköer stämmer inte. Det handlar om att säkra produktionen och företagets överlevnad. Av den anledningen har 69 procent av Företagarnas medlemmar valt att teckna en privat sjukvårdsförsäkring för sig och sina anställda. Bland kvinnliga företagare är andelen ännu större. 

Har du en privat sjukvårdsförsäkring? 

 

 

 

Yngre företagare är mer benägna att teckna sjukvårdsförsäkringar för både sig och sina anställda. Sannolikt beror detta på att yngre företagare har ett lägre förtroende till den offentligt finansierade vården.

Andelen företag som tecknar privata sjukvårdsförsäkringar ökar också i takt med antalet anställda på företaget. Ökningen sker både bland anställda och bland företagarna själva. Ökningen är naturlig då ett ökat antal anställda indikerar att företaget är moget. Företagarnas medlemmar tenderar att vara mer mogna än företagarkollektivet i stort.

Har du en privat sjukvårdsförsäkring? (företagets storlek)

 

 

 

 

 

 

Även om sjukskrivningar har ökat de senaste åren är småföretagen fortfarande bäst i klassen och har friskast medarbetare. Att få sjukskrivna medarbetare är relativt ovanligt i små företag. Kanske inträffar det en endast gång. Att få hjälp av specialister är då avgörande. Genom sjukvårdsförsäkringar finns det möjlighet för arbetsgivaren att ta ansvar för sin personal även i de allra minsta företagen. Den snabbast växande orsaken till sjukskrivningar är psykisk ohälsa.

Privata sjukvårdsförsäkringar innehåller förebyggande insatser. Hälften av företagen som har tecknat privata sjukvårdsförsäkringar uppger att det har hjälpt dem att förebygga sjukskrivningar bland sig själv och sina anställda. 

Hjälper den privata sjukvårdsförsäkringen dig som
arbetsgivare att förebygga ohälsa bland dig själv och/eller dina anställda (om
du har anställda)?

 

 

 

 

 

 

Hundratusentals människor har idag privata sjukvårdsförsäkringar. Flera av dessa har försäkringarna genom sitt medlemskap i fackförbund. Bland företagarnas medlemmar är andelen med privata sjukvårdsförsäkringar mycket stor. Om regeringens förslag att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar genomförs riskerar flera företag att avsluta sin försäkring för sig och sina anställda.

Bland företagare själva kommer flera att avsluta sin försäkring, 16 procent, medan hela 38 procent är osäkra. Av de som tecknat privata sjukvårdsförsäkringar åt sina anställda uppger 21 procent att de kommer att avsluta de privata sjukvårdsförsäkringarna för sina anställda och hela 37 procent uppger att de inte vet. Osäkerheten i frågan är påtaglig.

Kommer du att behålla privata sjukvårdsförsäkringen om
regeringens förslag om att förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar
genomförs?

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnliga företagare kommer att avsluta sin egen privata sjukvårdsförsäkring i högre utsträckning än män, men kommer att behålla den för sina anställda i högre utsträckning än män.

Kommer du att behålla privata sjukvårdsförsäkringen om
regeringens förslag om att förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar
genomförs?


 

 

 

 

 

 

Under de senaste tre åren har regeringen lagt flera förslag som ökat kraven på
arbetsgivare och minskat incitament för de arbetsgivare som gjort rätt i
samband med sjukskrivningar. Samtidigt har regeringen valt att inte ta hänsyn
till företagare själva.

Idag finns ingen hjälp för dem om de skulle bli sjuka
annat än den privata sjukvårdsförsäkring de själva har betalat. Det sociala
skyddsnät som företagare är med och finansierar via egenavgifter och
arbetsgivaravgifter gäller inte för dem när de verkligen behöver skyddet.
Istället för att motarbeta jobbskaparna vore det klädsamt om regeringen sökte
stötta företagare i händelse av sjukdom.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD