headphones newspaper video-player
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna

Bristen på duktig arbetskraft är största hindret för tillväxt

Att hitta duktig arbetskraft som kan hjälpa till att lyfta företaget är fortfarande det största hindret för ett företags tillväxt enligt företagare. Patrik Nilsson, chef för opinion & analys har intervjuats i Almedalen angående frågan kring kompetensförsörjning.

Givetvis spelar en formell kompetens en stor roll men ännu viktigare är att de nyanställda är ansvarstagande och bryr sig om sitt jobb. Företagaren behöver helt enkelt kunna vara säker på att företaget är i goda händer när han eller hon inte kan vara närvarande, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Frågan kompetensförsörjning var ett stort tema i Almedalen i år. Kanske inte så konstigt när alla företag skriker efter duglig arbetskraft samtidigt som väldigt många står utanför arbetsmarknaden. Bland annat anordnades flera seminarium på temat om hur utbildningssystemet ska motverka den missmatch som sker på arbetsmarknaden. I följande filmklipp förklarar Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, vad som behöver göra för att yrkeshögskolan och kompletterande utbildningar bättre ska passa företagens behov.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD