headphones newspaper video-player

Samordningsmöte

16 mar 2018
Vid ett samordningsmöte kan du som företagare träffa tjänstepersoner från berörda kommunala förvaltningar och bolag för att få vägledning i ett ärende.

Mötet vänder sig till dig som ska etablera, utveckla eller förändra din verksamhet som innebär nya krav på exempelvis tillstånd eller tillsyn.

Du kontaktar näringslivsenheten på kommunen för att boka en tid: naringsliv@eskilstuna.se eller Eskilstuna direkt 016-710 10 00

https://www.eskilstuna.se/naringsliv-och-arbete/foretagsservice/samordningsmote.html

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD