headphones newspaper video-player

Generationsskifte i företaget eller en ny ägare?

Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Det är frågan. I Jönköpings län vet vi att den genomsnittliga åldern på de som äger och driver företag är 57 år.

En majoritet av dem menar att det kommer att bli problematiskt med ägare eller generationsskifte.

Hur räddar vi marknadsekonomin, hanterar generationsskiften, bejakar digitaliseringen, gig-ekonomin och löser utanförskapet på samma gång, Sophie Nachemson-Ekwall berättade om olika modeller för att äga och driva företag.

Visste ni att företag där medarbetarna släpps till delägare är lika lönsamma, har lika hög produktivitet och jobbtrygghet, låg personalomsättningen, är hållbara och innovativa, har bra pensioner, överlever kriser, behåller anställda, sätter lokalsamhället i centrum och vinstsatisfierar (inte vinstmaximerar utan just vinstsatisfierar) precis som familjeföretagare. Sophie Nachemson-Ekwall höll en spännande dragning om olika typer av ägarmodeller.

Från CeFEO var Karin Hellerstedt och Leif Melin. De delade med sig av sina erfarenheter vid ägarskifte i familjeägda bolag. Ett lyckat skifte sker när ägarskiftet tillåts ta tid. När man är fullkomligt transparens i bolagets ekonomi och affärer, alla vet vad som finns i köpet. Att man långt innan säkerställer att ekonomisk dokumentation, processer/rutiner i ordning. Det är inget man kan ordna tre månader innan skiftet sker. En känslomässig och mycket viktig punkt är att nya ägaren tillåts ta över - säljaren måste acceptera att makten är borta.

Som avslutning på eftermiddagen fick vi höra tre företag berätta om sina erfarnheter. Stort tack till Malin Nyberg och Marie Trevik, Burseryds Mekaniska, Linda Fransson, Gnosjö Automatsvarvning, Ludvig och Göran Göhlin, Göhlins samt Kjell Granstrand, Liljas Plast.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD