podcast news play företagaren I media förmån

Pressmeddelande: Kraftig nedgång i småföretagskonjunktur på Gotland

Konjunkturen på Gotland har gått tillbaka kraftigt under det senaste året och länet har sin lägsta konjunkturindikator sedan mätningarna i Småföretagsbarometern startade. Inför det närmaste året är dock Gotlands småföretagare optimistiska. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Publicerad 22 jun 2021

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu på en negativ nivå, så även i Gotlands län där nettotalet nu är -37 (rikssnittet -15). Även om det är en kraftig minskning sedan fjolårets nettotal på 21 blev nedgången mindre än företagarna här befarat. Prognosen i fjol var nämligen -96.

- För ett år sedan stod vi med många frågetecken och öns företagare visste varken ut eller in. Vad skulle denna pandemi innebära för just dem? Hur länge skulle likviditeten räcka? Skulle vi få turister till ön? Hur länge skulle reserestriktionerna vara? När vi tittar i backspegeln har det varit ett minst sagt turbulent år där vi alla på ett eller annat sätt drabbats. Det finns nu en förhoppning om att det värsta är över och att vi kan blicka fram mot ett ökat konsumtionsläge som kan gynna Gotlands företagare, säger Malin Mitzén, företagschef Swedbank Gotland.

Färre företag som anställer och orderingången har gått ner

För andra året i rad är det fler företag i länet som har minskat på personalen än de som har ökat den. Nettotalet för sysselsättningstillväxten blev dessutom lägre än företagarna förväntade sig i fjol, då var deras prognos -10 men utfallet blev -13. Däremot är prognosen för det kommande året ett positivt nettotal vilket innebär att fler företag förväntas nyanställa igen.

Trots att orderingången för länets småföretag har mattats av för tredje året i rad blev utfallet dock inte ett lika dramatiskt fall som företagen förväntade sig i fjol. Då förväntades nettotalet för 2021 vara -20 men det blev istället -7. Prognosen framåt är tydligt påverkad av småföretagens stora optimism och visar på en mycket stark uppgång till nettotalet 27.

- Jag känner igen läget för Gotland, det har varit en extremt utmanande tid för besöksnäringen och alla kulturella företag på ön. Industrin på ön går som tåget. Det är tydligt att läget fortfarande är jobbigt för många företagare, glädjande är dock att framtidstron är mycket positiv. Utmaningen bland mina företagarvänner är definitivt att hitta rätt kompetens, men även kostnaden för att anställa är förknippad med oro, säger Arild Kleven, Warfsholms Bageri.                       

Minskad lönsamhetstillväxt – men trots det högre än riksgenomsnittet

Efter två år med ökad tillväxttakt har nu lönsamheten i företagen på Gotland vänt nedåt. Trots det är lönsamheten här något högre än rikssnittet. På ett års sikt förväntas tillväxten åter öka. Orosmolnet är främst utmaningar att hitta medarbetare med rätt kompetens, vilket 36 procent uppgav. Dessutom är det betydligt fler företagare som uppger att lagar och myndighetsregler hindrar dem, 3 procent i fjol och i år är det 11 procent. Detta har sannolikt sin grund i att många företagare i länet finns i branscher som påverkats starkt av restriktioner och övrigt i spåren av pandemin. Företagen på Gotland är emellertid mycket optimistiska om konjunkturutvecklingen på ett års sikt, prognosen ger ett nettotal på 76, vilket är i nivå med det historiska riksgenomsnittet 76.       

- Gotland har genomgått ett stålbad det senaste året, glädjande är ändå att utvecklingen är mindre dramatisk än vad företagen förväntade sig i fjol. Företagen är optimistiska framåt, brist på lämplig arbetskraft är det enskilt största tillväxthindret för Gotlands företag. Även höga arbetskraftskostnader och politisk oförutsägbarhet är betydande hinder för företagens tillväxt. Här är det viktigt att som politiker och beslutsfattare verkligen se till att spelplanen är tydlig och att företagen får de bästa förutsättningar att skapa nya jobb och tillväxt, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Gotland.

För mer information:                                          

Frida Boklund, regionchef Företagarna Gotland, 0768–868299, frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Företagarna

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Gotlands län och riket 1995–2021

[1]I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.