headphones newspaper video-player

Nominera Årets Unga Företagare i Vansbro!

Nominera en ung företagare som du tycker är värd utmärkelsen Årets unga företagare i Vansbro! Utmärkelsen ges till en företagare under 30 år som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som under året utfört en prestation utöver det vanliga. Läs mer om tävlingen Årets Unga Företagare!

Nominera din vinnare här: 

Nominera här!

Behandlingen av personuppgifter

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telefonnummer, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Vansbro tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Dalarna AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Vansbro lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta Företagarna Vansbro. Du har även rätt att klaga på Företagarna Vansbros behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Vansbro. Du når föreningen på vansbro@foretagarna.se

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41

Partners