podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarnas snabba enkät pekar på en positiv inställning till Nato

Påsken hann bara avrundas innan Företagarnas vd Günther Mårder sa: “tillsammans med Finland bör en medlemsansökan beredas skyndsamt” till DI. Och lika snabbt skickades en enkät ut till våra medlemmar som gav ett tydligt besked – gå med i Nato nu. 
Publicerad 19 apr 2022
Ska Sverige knyta allians med länderna på andra sidan pölar och landsgränser?

En enkät skickades ut till 4 500 medlemmar via mejl. Under perioden 12 till 15 april inkom 1 112 svar. Enkäten bestod av tre frågor rörande en svensk Natoansökan. Den första frågan löd: Tycker du att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato? Svaren var tydliga. Hela 71 procent svarade ja, 16 procent nej och 13 procent svarade att de inte vet.

Enkätens andra frågan löd: Varför tycker du att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato? Här kan man se att de främsta anledningarna till att de tillfrågade företagarna nu vill ansluta sig till försvarsalliansen Nato är att det ökar tryggheten i Sverige (71 procent) och att vi inte har förmågan att försvara oss vid ett väpnat angrepp (64 procent). ​

Men vid sidan av anledningarna om trygghet och säkerheten i Sverige så motiverar ungefär hälften av företagen sitt stöd för Nato av att Sverige hör samman med demokratierna i Nato och att Sverige redan har samarbeten med Nato men saknar den makt och inflytande som ett medlemskap innebär.

Den tredje och sista frågan löd enligt följande: Varför tycker du inte att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato? Av de 16 procent som inte vill att Sverige ska ansluta sig till så uppgav klart flest företagare att de fortsatt vill se Sverige alliansfritt (61 procent). ​Utöver alliansfriheten så uppger vart tredje företag att det är fel tidpunkt att ansöka till Nato. Ungefär lika många anser att Sverige istället bör söka andra samarbetet, exempelvis inom EU. ​

Det hela går att koka ner i att det finns en stor enighet bland Sveriges småföretagare om att gå med i Nato. Trygghetsfrågorna för Sverige och ökade risker för ett väpnat angrepp väger i dag tyngre än alliansfriheten. 

 

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.