podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Årets Företagare i Malmö är flerfaldigt prisade

Publicerad 16 maj 2022
Martin Liljenberg, Peter Fritzon och Per Liljenberg på WeSafe IT är mottagare av utmärkelsen 2022. Vi har intervjuat trion som säger att deras framgångar kom genom att låta modet vinna över rädslan. Läs Martin och hans kollegors svar på våra frågor i den här artikeln.

Vad fick er att bli företagare?

– Den största drivkraften för oss var möjligheten att vara med och driva övergången från traditionella IT-tjänster till molnbaserade tjänster. Det innebär att IT transformeras från stödfunktion till en affärsdrivande funktion. Vi satsade tidigt på att övergången skulle ske, trots stort motstånd från branschen när vi startade. Det var övertygelsen och drivkraften för vad företaget skulle fokusera på. Andra anledningar var att vi ville skapa ett stabilt företag där man som anställd skulle kunna växa och vara trygg i sin anställning.

Hur gör ni för att sticka ut i jämförelse med branschkollegor? 

– Vårt fokus på Microsoft molntjänster och vår erfarenhet inom dessa är helt unik i branschen. Vi fokuserar mindre på tekniken – som historiskt sett har varit det centrala i branschen. Vi odlar en kultur där teknik är en möjliggörare för affärsnytta och affärsmål. Det innebär att vi måste vara väldigt pålästa. Då vi arbetar i en bransch med extremt snabb utveckling är vi i ständig förändring för att säkerställa att vi erbjuder de mest moderna och effektiva lösningarna för våra kunder. Vi sticker också ut i vårt nära samarbete med Microsoft där vi som enda svenska företag någonsin blivit utnämnda till Global partner of the year i konkurrens med 64 000 andra partners. Att vi dessutom har vunnit årets Microsoft partner of the year i Sverige två gånger är unikt för ett företag i vår storlek.

Vad är erat framgångsrecept?

– Det är alltid svårt att värdera orsakerna till att ett företag fungerar eller är framgångsrikt, det är så många komponenter och så många rörliga delar. Man ska också vara ödmjuk och se på omvärldsfaktorer som god konjunktur och att verka i bransch i medvind. Men delar som vi tror bidrar till vår framgång är att vi grundare är starka ihop och har en samsyn kring värderingar och på organisation. Vi tror också att ett tydligt mål och vision för vår verksamhet bidrar till att vi som organisation drar åt samma håll och därmed får en miljö där vår personal känner delaktighet och vill bidra till att föra oss framåt.

Vad i företaget gör er mest stolta?

– Att vi har lyckats bibehålla fokus på att alltid försöka göra val som vi tror gynnar våra kunder, det ligger i vår DNA. Det gör att våra anställda kan känna trygghet och stolthet. En annan del är att vi är en trygg arbetsplats. Det är viktigt för oss att växa ansvarsfullt med en balans mellan tillväxt och vinst. Det är viktigt för oss att våra arbetstagare har en trygg arbetsplats även vid svårare tider. Att ha blivit utnämnda till DI Gasell fyra år i rad samt till Superföretag 2021 känner vi är ett betyg på att vi följer erkända principer kring företagsutveckling.

Vad skulle ni säga att era främsta egenskaper som företagare är?

– Det är svårt att själv utvärdera ledaregenskaper och egenskaper som företagare. Man tar som företagare en mängd beslut varav en hel del är fel, det ligger i sakens natur. Men skulle nog säga att vår förmåga att ta snabba beslut, exekvera på dem och tidigt omvärdera dem ifall de inte faller väl ut skulle kunna vara en av våra främsta egenskaper.

Vad har ni för mål fem år framåt? 

–Det som är fantastiskt med företagande och att verka i ett företag i tillväxt är att allt utvecklas kontinuerligt, så pass att det nästan är ett nytt företag varje år. De operativa målen förändras ständigt och är därför svåra att sia om över en lång tidshorisont. Vi tror och hoppas att de större målen är desamma om fem år som i dag. En del av utvecklingen är även att titta på att etablera en större global närvaro.

Vilka har varit era största utmaningar som företagare och hur tacklade ni dessa?

– Det har varit extremt många utmaningar sedan vi startade. Man har gått i genom prövningar både som person och organisation men jag skulle nog säga att den största utmaningen var den finansiella stressen under de första åren. Att ta strategiska beslut som kan påverka ens privata ekonomi och därmed sin egen familj är svårt, det finns en rädsla vilket kan vara hämmande. Det löstes genom att ha modet att, trots rädslan, ta beslut som vi trodde på.

Vilka tre råd skulle ni ge till andra som vill vinna Årets Företagare i framtiden?

– Starta företag inom något som du tycker om, ett mål och drivkraft är ovärderligt som motivation både i goda och svåra tider. Tro på dig själv men var inte naiv, gör den ekonomiska läxan och säkerställ att det i alla fall på sikt finns en hållbar affärsverksamhet. Lyssna på din egen övertygelse men ta råd inom de område som du inte behärskar. Kör! Om man följer ovanstående punkter så finns det inget som hindrar en från att lyckas långsiktigt, man kanske misslyckas en eller flera gånger men med de erfarenheterna i bagaget så lyckas man till slut.

Fler nyheter från Företagarna