podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Få Företagsakuten fungera

Publicerad 29 jun 2020
Företagsakuten gör inte skäl för namnet och måste bli mycket effektivare för att underlätta för de krisande företagen, anser Företagarna.

Pengarna i Företagsakuten måste komma ut till de små och medelstora företagen – och det brådskar. Den uppmaningen riktar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg och Oliver Mohseni på fintechbolaget Froda till Riksgälden i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Företagsakuten är en del av vårens krispaket. Den innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen som är i skriande behov av likviditet.

− Med lånekapital bibehålls ägarens kontroll över bolaget vilket är särskilt viktigt i små, växande och innovativa bolag. Lånegarantier kan också göra lån mer lättillgängligt och användbart i personalintensiva tjänstebranscher där säkerhetsmassan i företaget är liten, säger Daniel Wiberg.

Två procent har använts

Tyvärr har endast två procent av de utlovade 39 miljarder kronorna kommit ut till de krisade företagen. Företagsakuten har helt enkelt varit förödande ineffektiv, skriver Daniel Wiberg och Oliver Mohseni i debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Från början var det tänkt att teckningsperioden för Företagsakuten skulle upphöra edan den 30 juni, men den har nu förlängts till och med 30 september. Företagarna välkomnar förlängningen men anser att det nu krävs att lånen når ut till alla företag snabbt och effektivt.

I debattartikeln listar Företagarna och Froda två åtgärder som kan göra Företagsakuten bättre.

Tilldelning efter förmåga

För det första borde de långivare som är effektivast på att nå ut till företagen i dag få större tilldelning. Det är bättre än att som i dag basera kredittilldelningen på vilken portfölj som långivare byggt upp fram till 2019. Storbankernas affärsmodeller är inte riktade mot små företag och efter finanskrisen minskade bankerna sin exponering mot denna grupp ytterligare. Samtidigt finns mindre aktörer som med hjälp av digitaliserade processer och ett fokus på mindre företag kan lyckas bättre än vad deras historiska marknadsandelar visar.

Staten måste ta mer risk

För det andra måste staten våga ta större del av risken och kostnaden för att företagsakuten ska bli effektiv. I klartext behöver avgifterna sänkas och garantinivån utökas från dagens 70 procent. Både Storbritannien och Schweiz garanterar 100 procent av lånen till de minsta företagen. Framför allt i Schweiz har pengarna kommit företagarna till godo riktigt snabbt.

− Nu måste vi en gång för alla se till att långivarna har kraften och hastigheten att hantera företagarnas brådskande förfrågningar om medel för att rädda så många arbetstillfällen som möjligt, säger Daniel Wiberg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna