podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Föreslagna ändringar i vinsttaket förändrar inget

Publicerad 21 apr 2018
Regeringen föreslår vissa kompletterande ändringar i sitt lagförslag om vinsttak för företag i välfärdssektorn.
Ulrica Dyrke, konkurrensexpert på Företagarna.

Förslaget innebär att ett överskott om ett prisbasbelopp (45 500 kronor år 2018) alltid ska tillåtas. Detta ska alltså utgöra ett garanterat utrymme för en aktörs tillåtna rörelseresultat, oberoende av storleken på det operativa kapitalet.

Företagarna har yttrat sig och anser att detta förslag på intet sätt förändrar vinsttaksförslagets starkt negativa effekter för möjligheterna att bedriva företagande inom skola och omsorg.

Förslag om att tillåta ett prisbasbelopp kommer att få ytterst begränsade effekter och möjliggör ingen stabil grund att stå på för berörda företag. 

Ingen stabil grund

– Förslag om att tillåta ett prisbasbelopp kommer att få ytterst begränsade effekter och möjliggör ingen stabil grund att stå på för berörda företag. Förslaget bygger därtill på något som är i grunden feltänkt, säger Ulrica Dyrke, konkurrensexpert på Företagarna.

Företagarna understryker att många välfungerande och uppskattade små välfärdsföretag inte kommer kunna bedriva en kvalitativ verksamhet över tid, utan kommer se sig tvingade att lägga ned om vinsttaksregleringen genomförs. Vinsttaket kommer inte endast att påverka välfärdsföretagen i sig, utan även de medborgare som använder deras tjänster.

Stora utmaningar för kommunerna

– Många medborgare kommer drabbas om deras förskola, hemtjänst eller äldreboende avvecklar sin verksamhet till följd av vinsttaket. Ett sådant scenario kommer också att innebära stora utmaningar för kommunerna som då måste täcka upp för det bortfall som uppstår då privata aktörer tvingas lägga ned sina verksamheter. Frågan hur detta ska kunna lösas är både angelägen och oklar, konstaterar Ulrica Dyrke.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna