headphones newspaper video-player

Företagarna och Orust kommun spelade brädspel för företagsklimatet

23 maj 2014
SamSPELET med företagen heter brädspelet som den 21 maj 2014 spelades av Orust kommun och lokala entreprenörer. Syftet med spelet är att skapa dialog mellan företagen och kommunen. Det ska också skapa en bättre förståelse om företagarnas villkor och hur kommunens service fungerar. Företagarna var initiativtagare till dagen och spelet är utvecklat av Hallgren & Löwenbergs, i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Spelledarna fördelade deltagarna i grupper om sex personer; två företagare, två politiker och två kommunala tjänstemän. Alla i gruppen turades om att slå en tärning och förflyttade den enda spelpjäsen. Beroende på var man hamnade fick man läsa en händelse-, en service- eller en faktafråga. Händelsefrågorna handlade om olika situationer som kan uppstå i en företagares kontakt med kommunen, exempelvis i ett bygglovsärende. Alla i gruppen fick välja ett av de svarsalternativ som var kopplat till den aktuella frågan. Svaren noterades i ett protokoll och diskuterades i gruppen. 

Spelet pågick under förmiddagen och efter lunch  ledde spelledaren en gruppdiskussion om vad de olika grupperna kommit fram till. Detta breddade bilden och förståelsen för problematiken ytterligare. I vissa frågor var deltagarna ganska eniga i hur kommunen bör bemöta företagare när en specifik händelse uppstår. I andra frågor spretade svaren åt helt olika håll.

Spelet kommer att resultera i en rapport som beskriver förbättringsmöjligheter för att öka samspelet och förståelsen mellan företagare och kommunen. Rapporten kommer att presenteras den 25 juni.

Rapporten från Samspelet finns nu här

 

Inga Göransson

 

"Detta är en jättebra början, ett första steg mot ett bättre företagsklimat på Orust. Spelformen var rolig och skapade en god stämning och förutsättningar för bra diskussioner. Det är nyttigt att dela med sig av erfarenheter och tvingas se frågorna från varandras olika perspektiv. Jag kan varmt rekommendera andra kommuner att köra Samspelet med företagen", säger Inga Göransson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

Stig

 

"Jag kan definitivt rekommendera andra föreningar att göra detta tillsammans med sina kommuner. Det var både kul och givande. Jag har bara fått positiva kommentarer från deltagarna efter eventet", säger Stig Dahlgren, ordförande i Företagarna Orust.

 

 

 

Vi sitter i samma båt...
Företagare, politiker och tjänstemän konstaterade glatt att de sitter i samma båt, och då är det ju extra viktigt att vara överens om vilken kurs man skall hålla.

Inga Göransson, kommunstyrelsens förste vice ordförande, Gun-Britt Svensson, Göksäter, Rolf Carlgren, Vindö Marin AB, Stig Dahlgren ordf Företagarna/Nösundsgården, Olle Olsson, Olsson i Ellös AB, Mariethe Bergman, tjänsteman Miljö & Bygg, Helena Borgström, Vatten och Rörteknik AB

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD