podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Har du koll på karensavdraget?

Publicerad 4 jan 2019
Vid årsskiftet ersattes karensdagen av ett karensavdrag i lagen om sjuklön och i vissa fall socialförsäkringsbalken. Här berättar vi vad som gäller för dig som arbetsgivare.
Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Anledningen till att karensdagen har ersatts av ett karensavdrag är att de gamla reglerna anses ha påverkat olika grupper på arbetsmarknaden olika. Om en arbetstagare skulle ha jobbat ett längre arbetspass när en karensdag infaller förlorar hen en relativt stor andel av sin inkomst. Omvänt kunde en person som sjukanmält sig sent på arbetsdagen få ett relativt litet löneavdragavdrag. De nya reglerna är tänkta att ge samma karens oavsett hur mycket arbetstid det är den dagen som arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren.

För företag som har uppdaterade löneprogram bör det inte vara något problem att tillämpa de nya reglerna. Men för mindre företag som oftast hanterar löner utan sådant systemstöd kan det vara nödvändigt att tänka till lite extra för att allt ska bli rätt.

Redan under årets första dagar har det inkommit flera samtal till företagarnas juridiska rådgivning om karensavdraget.

– Karensavdraget gäller för alla utom de som har enskild firma eller är delägare i handelsbolag. Det ska vara tjugo procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön. Det vill säga den sjuklön den anställde beräknas få en kalendervecka, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Enligt Karin Berggren är det när det saknas tydlig avtalad tjänstgöringsgrad som det kan bli komplicerat att räkna ut karensavdraget.

– Saknas avtalad tjänstgöringsgrad måste du som arbetsgivare utgå från aktuellt schemat om det visar hur mycket den anställde normalt arbetar. Det är också viktigt att tänka på att det kan finnas särskilda regler att förhålla sig till om din arbetsplats har kollektivavtal, säger Karin Berggren.

I faq-artikeln Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig? har Företagarnas rådgivare sammanställt flera räkneexempel för att ge dis om arbetsgivare råd om hur du ska göra rätt.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna