headphones newspaper video-player
Magnus Johansson, expert på offentlig upphandling och konkurrens, och Mosa Alasaly, näringspolitisk expert.

Möt Företagarnas nya experter

I veckan välkomnar Företagarna två nya medarbetare till avdelningen för analys och opinion. Mosa Alasaly börjar som näringspolitisk expert med inriktning på politisk strategi, regelbörda och branschförbundsfrågor, samt Magnus Johansson som är ny expert på offentlig upphandling och konkurrens.

Mosa Alasaly har tidigare arbetat som public affairs konsult på JKL och varit policyrådgivare i Europaparlamentarikern Fredrick Federleys stab. I sin nya roll som näringspolitisk expert kommer Mosa arbeta med frågor som rör företagens regelbörda och Företagarnas politiska strategi samt branschförbundskansli.

Vilka ansvarsområden kommer du att ha i din nya roll på Företagarna?

– Jag kommer att arbeta med att minska regelbördan för Sveriges småföretag samt stärka Företagarnas politiska strategi och Branschförbundskansli.

Vilken fråga är viktigast för småföretagen just nu?

– Sveriges småföretagare skapar 4 av 5 nya jobb. Tillsammans är småföretagen en enorm jobbmotor i samhället men deras tillväxt hämmas ofta av byråkratiska regler och ökad administration. Fler regler måste anpassas för småföretagare och beslutsfattare måste börja visa att de tar den här frågan på allvar.

Vad ser du mest fram emot?

– Jag ser framemot att lyfta företagens perspektiv och vardag i samhällsdebatten. De ekonomiska och sociala villkoren för småföretagen måste förbättras om Sverige även i fortsättningen ska vara ett tillväxtland. Här finns det fortfarande ett stort behov av nya reformer.

Magnus Johansson är utbildad jurist och kommer närmast från en tjänst som biträdande enhetschef på Konkurrensverket där han även har mångårig arbetserfarenhet som sakkunnig.

Vilka ansvarsområden kommer du att ha i din nya roll på Företagarna?

– Jag kommer att ansvara för områdena upphandling och konkurrens. Det finns en stor potential hos småföretagare att i större utsträckning delta i offentlig upphandling. Jag kommer att verka för att göra det lättare att lämna anbud och vinna offentliga kontrakt. Det är viktig att vi har en sund konkurrens på lika villkor!

Vilken fråga är viktigast för småföretagen just nu?

– Den viktigaste frågan att bevaka är just nu att se till att antal anbud i offentliga upphandlingar ökar. Brister i konkurrens medför att inköpen blir sämre och att innovation försämras. Vi måste bryta trenden att antal anbud i offentlig upphandling minskar!

Vad ser du mest fram emot?

– Jag ser mest fram emot att kunna bidra och underlätta för småföretag att kunna vara med och konkurrera om offentliga kontrakt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD