headphones newspaper video-player
Småföretagarbarometern

Äldre versioner av Småföretagsbarometern

Vi har undersökt företagens förväntningar och upplevelse av konjunkturen sedan 1985. Majoriteten av rapporterna 2000-2008 hittar du nedan.
Taggar
Riks Rapport