headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Småföretagarbarometern

Äldre versioner av Småföretagsbarometern

12 sep 2016
Vi har undersökt företagens förväntningar och upplevelse av konjunkturen sedan 1985. Majoriteten av rapporterna 2000-2008 hittar du nedan.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap