headphones newspaper video-player
Småföretagarbarometern

Äldre versioner av Småföretagsbarometern

12 sep 2016
Vi har undersökt företagens förväntningar och upplevelse av konjunkturen sedan 1985. Majoriteten av rapporterna 2000-2008 hittar du nedan.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD