headphones newspaper video-player

Skrota förslaget om att förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar

27 nov 2017
Regeringen har föreslagit en förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar som tecknas av arbetsgivare för deras anställda. Företagarna är mycket kritiska och kräver att förslaget skrotas.

Regeringen har tidigare föreslagit att införa obligatoriska rehabiliteringsplaner för arbetsgivare när medarbetaren varit sjukskriven i 30 dagar. Detta för att tydligare peka på arbetsgivarens ansvar inom rehabiliteringskedjan.

Nu presenterar regeringen istället ett förslag som slår undan fötterna för mindre arbetsgivare att ta detta ansvar. Företagarna är kritiska. Det riskerar att fördyra, och minska viljan att använda sig av, sjukvårdsförsäkringar.

- Om regeringen menar allvar med att minska sjukpenningtalet till 9,0 dagar 2020 måste de skrota förslaget. Det är dags att sluta straffbeskatta företagare på grund av missunnsamhet. Alla vinner på en friskare befolkning, säger Erik Gustaf Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna. 

Det nya förslaget som regeringen nu kommit med, innebär att arbetstagare och företagare själva som omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren ska bli skattepliktig för försäkringen som lön och annan ersättning.

Slår mot mindre företag

Detta slår hårdast mot mindre företag, där denna typ av försäkring är en viktig del i arbetet för att förebygga ohälsa. Två av tre företagare (69 procent) har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring för sig själv eller sina anställda, bland annat via Företagarnas försäkringserbjudande Garant.

-  Försäkringarna är avgörande för många mindre företag i att klara sitt arbetsgivaransvar och för arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder, säger Erik Gustaf Ageberg.

Det skulle också innebära att företaget får göra avdrag för kostnaden på samma sätt som gäller för andra arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder så som företagshälsovård.

- Sjukvårdsförsäkringar är inte en förmån för anställda utan en kostnad arbetsgivare tar för att ta sitt ansvar som arbetsgivare, och bör därför inte beskattas som en förmån, säger Erik Gustaf Ageberg.

Förslaget riskerar att öka ohälsa och vårdköer

Många organisationer har varnat för att de idag långa vårdköerna riskerar att bli ännu längre om förslaget med förmånsbeskattning genomförs. Det skulle i sin tur drabba arbetsgivare ännu hårdare då nyckelmedarbetare inte får den vård de behöver i tid.

Detsamma gäller för företagare som individer själva. Det är svårt för företagare att vara frånvarande från arbetet i samma utsträckning som anställda och för att minska sina egen utsatthet tecknar många företagare sjukvårdsförsäkringar. Om denna lösning blir dyrare blir det ännu svårare för företagare att vara sjuka.

Försäkringen gör nytta

I Företagarnas undersökning från i juni i år framgick att hälften av företagarna (53 procent) uppger att sjukvårdsförsäkringen hjälpt dem som arbetsgivare att förebygga ohälsa hos sig själv och sina anställda.

-  Försäkringarna förebygger ohälsa på arbetsplatsen och hjälper människor som behöver vård. De bidrar till minskade sjukskrivningar och minskar trycket på den offentliga vården. Att företagare betalar för vård både via skattsedeln och genom en försäkring visar att denna försäkring verkligen behövs – inte minst i de små företagen, säger Erik Gustaf Ageberg.

Remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD