headphones newspaper video-player

Remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Företagarna avstyrker förslaget om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Företagarna tillstyrker att avdragsförbudet för hälso- och sjukvård i en arbetsgivares verksamhet slopas.

Ur remissvaret:

Sjukvårdsförsäkringar är inte en förmån för anställda utan en kostnad arbetsgivare tar för att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

Sjukvårdsförsäkringar är avgörande för många mindre företag i att klara detta arbetsgivaransvar och för arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder.

Företagarna anser därför att sjukvårdsförsäkringar bör behandlas som en sådan verksamhetskostnad och därmed vara avdragsgillt, likt exempelvis företagshälsovård.

Läs remissvaret i sin helhet här. (pdf)

Taggar