podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Företagarna avstyrker förslaget om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Företagarna tillstyrker att avdragsförbudet för hälso- och sjukvård i en arbetsgivares verksamhet slopas.

Ur remissvaret:

Sjukvårdsförsäkringar är inte en förmån för anställda utan en kostnad arbetsgivare tar för att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

Sjukvårdsförsäkringar är avgörande för många mindre företag i att klara detta arbetsgivaransvar och för arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder.

Företagarna anser därför att sjukvårdsförsäkringar bör behandlas som en sådan verksamhetskostnad och därmed vara avdragsgillt, likt exempelvis företagshälsovård.

Läs remissvaret i sin helhet här. (pdf)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.