För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Vad är skillnaden mellan permittering, varsel och uppsägning?

När det krisar rejält i ett företag blir frågan om att minska personalstyrkan en ovälkommen gäst. Men vad är egentligen skillnaden mellan att varsla, permittera och att behöva säga upp någon?
Vad är egentligen skillnaden mellan att varsla, permittera och att behöva säga upp någon?

Permittering innebär att  arbetsgivaren befriar personalen från arbete, utan att de sägs upp. Huvudregeln är då att den permitterade ska ha full lön. 

Korttidspermitteringen innebär att ...

... den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde går med på lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar och staten betalar stöd till arbetsgivaren för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar. 

Läs mer: Vad är korttidspermittering?

Varsel till facklig organisation ...

... sker när en arbetsgivare planerar säga upp anställda av personliga skäl eller avskeda. Innan uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren informera och förhandla med kollektivavtalsbärande fack om arbetsgivaren har kollektivavtal och annars med de fack som har någon medlem som kommer att beröras av uppsägningarna.

Om en uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar fem eller fler arbetstagare är arbetsgivaren enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder skyldig att varsla även Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivare vill ofta informera de anställda innan arbetsgivare kontaktar facket om förhandling angående uppsägning. Det finns inga lagregler om det men kan vara lämpligt för att de anställda ska få rätt information.

Läs även: Förhandla med facket vid uppsägning?

Det är dock viktigt att som arbetsgivare vara noga med formuleringarna så att ingen tror att de blivit uppsagda när det bara blivit informerade om att arbetsgivaren kommer förhandla med eventuellt fack och sedan besluta om uppsägningar innan uppsägningen sker genom att skriftliga uppsägningsbesked överlämnas.

Läs i Arbetsgivarhandboken: Anställningens upphörande

Uppsägning kan ske ...

... från arbetstagarens eller arbetsgivarens sida. Om arbetsgivaren är den som vill avsluta anställningen finns fler regler att förhålla sig till bland annat. att det ska finnas saklig själ för uppsägningen och arbetsgivaren ska följa visa formregler. Oavsett om uppsägningen är på grund av personliga skäl (orsaker som beror på den anställde) eller arbetsbrist har den anställde rätt till en uppsägningstid på mellan en och sex månader enligt LAS när arbetsgivaren säger upp. Men uppsägningstiden kan vara längre enligt anställningsavtalet eller kollektivavtal. När företaget går dåligt och det inte finns några möjligheter att omplacera till lediga arbeten är det arbetsbrist som är det sakliga skälet för uppsägning.

Avsked innebär att anställningen upphör samma dag och ett avsked har alltid sin grund i att den anställde mycket grovt har misskött sig på något sätt. Ett avsked är ganska ovanligt. Uppsägning på grund av personliga skäl och avsked är två olika saker och vilket det rör sig om beror på hur allvarlig den grova misskötseln är.

Läs mer om anställningens upphörande i Arbetsgivarhandboken eller i vår juridiska FAQ om Uppsägning och Anställning.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.