podcast news play företagaren I media förmån faq
Uppsägningstid, så fungerar det.

Viktiga fakta om uppsägningstid

För att räkna ut uppsägningstid är det viktigt att veta vem det är som säger upp anställningen – arbetstagaren eller arbetsgivaren. Uppsägningstiderna kan nämligen variera.

Vad är uppsägningtid? 

Tiden mellan att någon part meddelat att hen vill avsluta anställningen tills den anställde inte förväntas jobba längre kallas uppsägningstid.

Uppsägningstiderna beror på om den anställde har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning

I första hand är det uppsägningstiden i anställningsavtalet som gäller. Om det inte finns någon uppsägningstid i avtalet, gäller reglerna i eventuella kollektivavtal. Annars gäller uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS). 

Särskilda uppsägningstider

I enskilda anställningsavtal är det möjligt att komma överens om särskilda uppsägningstider med arbetsgivaren, men sådana avtalet är inte giltiga om villkoren är sämre än lagen. I sådana fall gäller lagen, alternativt kollektivavtal.

Uppsägningstiden börjar när uppsägningen meddelas från någon part. En muntlig uppsägning från en arbetstagare anställd i ett privat företag är giltig, men den kan vara svår att bevisa i efterhand och kan leda till oklarheter mellan arbetsgivare och anställd. Skriftliga uppsägningar är att föredra. 

Den anställde förväntas normalt jobba hela anställningstiden ut om ni inte kommit överens om annat.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.