headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Uppsägningstid

Viktiga fakta om uppsägningstid

21 feb 2017
För att räkna ut uppsägningstid är det viktigt att veta vem det är som säger upp anställningen – arbetstagaren eller arbetsgivaren. Uppsägningstiderna kan nämligen variera.

Uppsägningstiderna beror även på om den anställde har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning

I första hand är det uppsägningstiden i anställningsavtalet som gäller. Om det inte finns någon uppsägningstid i avtalet, gäller reglerna i eventuella kollektivavtal. Annars gäller uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS). 

I enskilda anställningsavtal är det möjligt att komma överens om särskilda uppsägningstider med arbetsgivaren, men sådana avtalet är inte giltiga om villkoren är sämre än lagen. I sådana fall gäller lagen, alternativt kollektivavtal.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap