För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Vem är nyckelperson? Så säger lagen!

Begreppet nyckelperson används ofta i samband med kompetensförsörjning i företag. Företagarna reder ut vad som avses.
Lagstiftningen ger arbetsgivare möjlighet att behålla nyckelpersoner.

En arbetsgivare vill ofta behålla rätt kompetens även vid neddragningar. Lagstiftningen ger arbetsgivare möjlighet att behålla nyckelpersoner dels genom att de som är kvar ska ha tillräckliga kvalifikationer för de befattningar som är kvar dels genom det så kallade tvåundantaget från turordningen som kan användas av arbetsgivare med tio eller färre anställda.

Läs mer om tvåundantaget i Arbetsgivarhandboken

Huvudregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist är den välkända sist-in-först-ut principen. Men det gäller bara om de med längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till dessa befattningar.

Tillräckliga kvalifikationer

Med tillräckliga kvalifikationer menas utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Det gör att anställda med längre anställningstid utan rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper inte kan ta en tjänst om en nyckelperson har. Det är arbetsgivaren som ställer upp kraven men de tillräckliga kvalifikationerna kan ifrågasättas till exempel i en domstolsprocess om brott mot turordningsreglerna.

Det är viktigt att komma ihåg att det räcker med tillräcklig utbildning och erfarenhet för att klara arbetsuppgifterna, kvalifikationerna kan ibland vara lägre än nyckelpersonens men ändå vara tillräckliga. Arbetsgivaren får inte heller ställa upp irrelevanta krav på till exempel språkkunskaper. Det är ofta svårt att argumentera kring vilka personliga egenskaper som krävs och visa att den som ska omplaceras saknar dessa egenskaper.

Undanta nyckelpersoner  

Arbetsgivare med tio eller färre anställda får undanta två nyckelpersoner från turordningen om de har särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet. De två nyckelpersonerna undantas och deras befattningar är inte möjliga att omplacera någon annan till. I dessa fall är det arbetsgivarens bedömning av den särskilda betydelsen för företagets fortsatta verksamhet som gäller. Det är bara om arbetsgivaren använder undantaget av diskriminerande orsaker eller för att kringgå till exempel ledighetslagarna som det kan bli aktuellt med domstolsprövning arbetsgivarens bedömning. 

Läs även: Uppsägning - så fungerar det 

Företagsledande ställning

Nyckelpersoner som har företagsledande ställning är i många fall undantagna från lagen om anställningsskydd. De är då inte med på turordningen. 

Ovanstående gör att nyrekryterade nyckelpersoner kan bli kvar i företaget även efter uppsägning på grund av arbetsbrist av personal med mycket lång anställningstid. Detta även om lagstiftningen inte har någon uttrycklig reglering av nyckelpersoner. 

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.